Gymnázium Bučovice

Přeskočit na obsah

Počet zobrazených článků: 14 (z celkem 14 nalezených)

Dějepis

Vydáno dne 31. 03. 2006 (15898 přečtení)

Celé generace absolventů bučovického gymnázia sedmdesátých a osmdesátých let jsou jistě překvapeny. Co spojuje chemika a geologa, absolventa přírodovědecké fakulty, s dějepisem, který patří do skupiny věd zcela odlišných? Dlouholetý koníček, utříděný a doplněný vysokoškolským studiem po roce 1990, se stal mou životní náplní a hlavním vyučovacím předmětem. Přiznám se, že především mnohé historické a regionální exkurze, jejichž vznik sahá v některých případech až půl století zpět, jsem přijal za vlastní a snažím se tak navázat na své předchůdce.

Celý článek... | Autor: administrator | Počet komentářů: 3 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Francouzský jazyk

Vydáno dne 31. 03. 2006 (14407 přečtení)

Výuka francouzského jazyka má na naší škole dlouholetou tradici. Vyučovalo se jí od začátku 20. století až do poloviny 80. let, kdy rozhodnutím ministerstva školství bylo možno studovat francouzštinu jen na některých gymnáziích. Vyučování francouzštiny na naší škole bylo obnoveno ve školním roce 1991/92. Francouzština se učí jako druhý jazyk, tedy předmět nematuritní, tři hodiny týdně.

Celý článek... | Autor: Martin Pokorný | Počet komentářů: 12424 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Anglický jazyk

Vydáno dne 31. 03. 2006 (15334 přečtení)

Shop, supermarket, second hand (i když správně secondhand shop) a mnoho dalších anglických slov se v uplynulém desetiletí stalo samozřejmou součástí našeho jazykového povědomí. Používali jsme sice již dříve anglická slova, třeba ve sportu a v počeštěné podobě, ale málokdo si uvědomoval jejich anglický původ. Dnes nejenže je studium angličtiny masovou záležitostí, ale i ti, kteří jazyk nestudují a neznají, běžně některá slova používají – od dětí po důchodce. OK či sorry lze uslyšet kdekoliv od kohokoliv.

Celý článek... | Autor: administrator | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Český jazyk

Vydáno dne 31. 03. 2006 (14944 přečtení)

Dívám se na skloněné hlavy svých studentů. Občas se některá zvedne a upře pohled do dáli. Přemýšlí. Publicistický styl nepatří k nejlehčím slohovým útvarům a pokus o fejeton bývá pro mnohé studenty těžko rozlousknutelným oříškem.

Celý článek... | Autor: administrator | Počet komentářů: 18091 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Výtvarná výchova

Vydáno dne 31. 03. 2006 (17598 přečtení)

Nejprve snad letmá vzpomínka na ty, kteří výtvarné výchově, dříve kreslení, vyučovali. Po krátkém působení Bohumila Večeře (1902-3) a Josefa Vaváčka (1903-8) po dobu dalších šestnácti let vedl výuku kreslení František Vavroušek (1907-23).

Celý článek... | Autor: administrator | Počet komentářů: 3 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Deskriptivní geometrie

Vydáno dne 16. 03. 2006 (16841 přečtení)

Deskriptivní geometrie je částí matematiky, jejíž studium tříbí logické myšlení a učí střízlivému pohledu na okolní svět. Vznikla z potřeb technické praxe, zvláště stavební, a jako důležitá pomůcka výtvarného umění.

Celý článek... | Autor: administrator | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Základy společenských věd

Vydáno dne 16. 03. 2006 (14001 přečtení)

Co se vlastně pod pojmem „Občanská výchova“ na nižším stupni a „Základy společenských věd“ pro vyšší stupeň gymnázií vlastně skrývá ? Co se teď ve škole děti v tomto předmětu učí? Jejich rodiče mají v povědomí spíše politické aktuality a výčet sjezdů jedné strany. Jak je tomu nyní ?

Celý článek... | Autor: administrator | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Biologie

Vydáno dne 16. 03. 2006 (12581 přečtení)

Život na naší planetě je ojedinělý jev, zatím nebylo zjištěno že by ve Vesmíru existovala podobná úroveň živých systémů jako na naší Zemi. Život jako ojedinělý fenomén má řadu specifických znaků: neustále se vyvíjí, je vázaný na systémy, které jsou prostorově a časově omezené, hlavní složkou jsou bílkoviny a kódovací systém DNA a RNA se značnou složitostí a mnohotvárností. V neposlední řadě jsou složité, mnohočetné a křehké vzájemné vztahy mezi jednotlivými formami živých bytostí a vztahy mezi nimi a vnějším prostředím. Biologie – obor, který se zabývá poznáváním všeho živého je ve svém obsahu a metodice zvláštní, obsáhlý, svou náplní pestrý a zajímavý. Učební předmět biologie má tradičně svoje místo ve vzdělávacím systému našeho školství.

Celý článek... | Autor: administrator | Počet komentářů: 267329 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Matematika

Vydáno dne 16. 03. 2006 (15056 přečtení)

Výuka matematiky na gymnáziu výrazně ovlivňuje rozvoj abstraktního a exaktního myšlení žáků, učí je logickému usuzování a přesnému vyjadřování. Směřuje k tomu, aby žáci byli schopni aplikovat získané vědomosti a dovednosti, dovedli řešit přiměřeně obtížné úlohy problémového charakteru, uměli získávat a třídit informace, zapisovat je do tabulek a grafů a byli schopni racionálně využívat kapesní kalkulátory a další výpočetní techniku.

Celý článek... | Autor: administrator | Počet komentářů: 1408 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Zeměpis

Vydáno dne 16. 03. 2006 (12778 přečtení)

Výuka zeměpisu na gymnáziu má nezastupitelné místo v systému všeobecného vzdělávání. V současné době plní četné nové cíle. Je to především výchova k ochraně a tvorbě životního prostředí, globální výchova, výchova k evropanství, příprava občana na celoživotní vzdělávání, výchova k trvale udržitelnému životu. Obohacuje tak celkový rozhled každého studenta.

Celý článek... | Autor: administrator | Počet komentářů: 4 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Fyzika

Vydáno dne 16. 03. 2006 (12132 přečtení)

V uplynulých desetiletích se výuka fyziky na našem gymnáziu značně měnila podle stupně společenské funkce školy a jejího uplatnění ve společnosti .

Celý článek... | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Hudební výchova

Vydáno dne 16. 03. 2006 (14306 přečtení)

Hudební výchova je součástí výuky estetické výchovy a patří neodmyslitelně do systému předmětů gymnaziální výuky. V rámci osmiletého studia je zastoupena jednou hodinou týdně v prvních čtyřech ročnících. U čtyřletého studia a v paralelních třídách osmiletého studia se HV učí jako volitelný předmět v prvním a druhém ročníku, a to dotací dvou hodin týdně, kdy si studenti vybírají mezi hudebním a výtvarným oborem. Tím je splněna dotace hodin umožňující složení maturitní zkoušky. Této možnosti studenti využívají prakticky každoročně, většinou jde o zájemce o další studium tohoto oboru na vysoké škole.

Celý článek... | Autor: administrator | Počet komentářů: 3 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Chemie

Vydáno dne 16. 03. 2006 (12656 přečtení)

Chemie má jako vyučovací předmět své pevné místo v učebním programu školy. Výuka je řízena tak, aby studenti získávali základní poznatky ze všech oborů chemie a osvojovali si dovednosti spojené s pozorováním vlastností látek a chemických reakcí. Učí se nacházet vysvětlení chemických jevů a uvádět je do širších souvislostí s praktickým využitím.

Celý článek... | Autor: administrator | Počet komentářů: 5 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Německý jazyk

Vydáno dne 16. 03. 2006 (13033 přečtení)

Němčina je nejrozšířenější mateřský jazyk v Evropské unii – je rodnou řečí takřka 100 milionů Evropanů. Němčina je po angličtině nejdůležitějším cizím jazykem v Evropě – každá třetí osoba v EU mluví německy. Německo je největší členský stát EU. Je nejdůležitější obchodní partner České republiky, je významným sídlem mezinárodních podniků a atraktivním pracovištěm pro evropské zaměstnance.

Celý článek... | Autor: administrator | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek


Navigace

Bezdrátová škola


Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice - ekatalog.czGymnázia - ekatalog.cz

Modernizace výuky

Nejčtenější (3 měsíce)

Neexistují vhodná data!

Informační brána

Portál umožňující z jednoho místa využívat různé české a zahraniční zdroje (knihovny, katalogy, databáze, atd).

hledej

Nalézt e-časopis

Rozhraní vyhledávající volně dostupné elektronické časopisy.

Bučovicko obrazem


Hotel

Reklama

Škola je zapojena do projektu Masarykovy univerzity: Ambasadoři MUÚřad práce Vyškov - portál

Zlatý certifikát společnosti Scio
Zprostředkovatel internetového připojení školy - VIVO CONNECTION

Základní informace

Telefon
Kancelář + fax:
+420 517 383 119
Ředitel:
+420 517 384 263

Adresa:
Bučovice, Součkova 500
E-mail:
gymbuc@gymbuc.cz


Rozvrhy a suplováníRozvrh
SuplováníZadej vstupní kód

Jídelní lístek (OA)Objednávka obědů

Odhlašování obědů osobně nebo telefonicky do 14 hodin den předem. Odhlašování přes internet nebo box v jídelně dva dny předem do 20 hodin.
Přijímací zkoušky Cermat
ukázkové úlohy (5. / 9. třída)


Knihovna gymnázia


DNES SI PŘIPOMÍNÁME
Světový den uprchlíků
Vyhlásil: OSN

Aktuality

28.06.2019: Úřední hodiny

Během hlavních školních prázdnin jsou úřední hodiny kanceláře každou středu od 9 do 12 hodin.

Dvojník budovy

I budovy mohou mít své dvojníky

Kalendář

<<  Červen  >>
PoÚtStČtSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Citáty slavných

Předpověď počasí

Počasí


Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS.

šablonu vytvořili: Jan Koudelka, Radek Drozd