Gymnázium Bučovice

Přeskočit na obsah

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 144 nalezených)

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-144|

Internetová soutěž Best in English

Vydáno dne 03. 12. 2017 (216 přečtení)

Ve čtvrtek 30. listopadu se studenti naší školy již potřetí zapojili do mezinárodní internetové soutěže Best in English. Letos zájemci zcela zaplnili obě počítačové učebny a popravdě jsme byli rádi, že se několik přihlášených na poslední chvíli omluvilo, protože jinak bychom museli hodně improvizovat. Celkově se zapojilo 34 studentů z gymnázia i obchodní akademie.
Samotná soutěž trvá maximálně 60 minut a v jejich průběhu účastníci vypracovávají online test, který se skládá ze čtení, poslechu a cvičení zaměřených na anglickou gramatiku a slovní zásobu. Letos mohli nejlepší řešitelé získat až 98 bodů. V celkovém pořadí záleží i na rychlosti. Celý test se svou skladbou značně podobá maturitnímu didaktickému testu z angličtiny, a tak je pro naše studenty jistě dobrou průpravou.
Naštěstí jsme se tento rok potýkali jen s menšími technickými problémy, trochu zlobila některá sluchátka a dvěma studentům se nedařilo spustit test, což se naštěstí do několika minut vyřešilo díky technické podpoře organizátorů. Všichni zapojení nakonec soutěž úspěšně dokončili.
Po ukončení testu všichni soutěžící hned na obrazovce uviděli svoje skóre. Celkové vyhodnocení výsledků potrvá však nejméně čtrnáct dní, vždyť se taky letos očekává účast kolem patnácti tisíc středoškoláků z České republiky i jiných evropských zemí. Poté budeme moci ocenit i nejlepší řešitele z naší školy. :-)

Mgr. Jana Pokorná, vyučující Aj

Celý článek... | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Pro čest a slávu!

Vydáno dne 29. 05. 2017 (362 přečtení)

…i takto by se dalo popsat pondělní (22. 5. 2017) tažení tříd primy a sexty do Dolních Kounic proti odhodlaným soupeřům. Těmito soupeři byly týmy z jihomoravských škol, které se stejně úspěšně jako Letonické trio (prima; Veronika Dostálová, Jáchym Karbula) a Triumvirát (sexta; Vojta Frýželka, Dan Marko, Tadeáš Vintrlík) probojovali až do finále dějepisné soutěže Rytíři dějin.
Jako první se do souboje s ostatními ze své kategorie pustilo Letonické trio, které si svými znalostmi z oblasti života Karla IV., historie a architektury jeho doby, a také pokrmů tehdejších lidí podrobilo „jen“ jednu konkurenční školu a umístilo se na druhém místě. Ve stejném duchu, pouze o něco obtížnějším, se neslo i klání Triumvirátu. Ten po urputném boji skončil na třetím místě.
Celá akce probíhala za poklidné válečné nálady doplněné vlastnoručně vyráběnými dobovými kostýmy většiny zúčastněných – a to ze strany soutěžících včetně jejich družiny – a mysteriózní atmosféry klášteru Rosa Coeli, za jehož zdmi se vše konalo.
Gratulujeme za předvedené výkony a přejeme spoustu dalších úspěchů!

Celý článek... | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Marie Holíčková, rejsec vodní a pyl v mikroskopu

Vydáno dne 25. 05. 2017 (419 přečtení)

Středa 17. května byla nejen ve znamení maturitních zkoušek, ale také termínem krajského kola biologické olympiády. Téměř třicet nejlepších studentů z celého kraje se v Brně utkalo v biologických disciplínách, jako jsou poznávání rostlin a živočichů, teoretický test a praktický laboratorní úkol. Naši školu reprezentovala Maruška Holíčková z kvarty. V obrovské konkurenci se rozhodně neztratila, prokázala výborné znalosti a umístila se na čtvrtém místě, kdy jí k získání pomyslné bronzové medaile chybělo jen pár bodů.
Marušce gratulujeme k výbornému výsledku a přejeme další úspěchy.

Mgr. Marta Lučná


Celý článek... | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Biologická olympiáda

Vydáno dne 24. 04. 2017 (309 přečtení)

Dne 20.4.2017 se studentka Marie Holíčková z kvarty zúčastnila ve Vyškově okresního kola biologické olympiády. Příležitost poměřit vědomosti i praktické zkušenosti měla s dalšími 15 studenty dalších škol našeho okresu.
Cílem celého kola bylo vytvořit odlitky stop v přírodě a příslušnou práci k danému tématu, absolvovat test vědomostí, určit zástupce živočichů i rostlin a zpracovat laboratorní cvičení do řádného protokolu i s nákresem a výsledky pozorování.
Marii se vše podařilo zvládnou nejlépe ze všech účastníků, a tak postoupila do krajského kola z prvního místa celkem s přehledem, které se bude konat 17.5.2017 v Brně.
Marušce blahopřejeme, děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme další úspěchy.

Mgr. Irena Vintrová, vyučující Bi

Celý článek... | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Vítězství v soutěži Bohatství Země

Vydáno dne 05. 04. 2017 (487 přečtení)

I když to na začátku mohlo vypadat pouze jako dobrá zkušenost, účastnit se této soutěže, nakonec nezůstalo jen u účasti, ale došlo až na vítězství. O čem je řeč? O úspěchu pěti žáků septimy našeho gymnázia v soutěži Bohatství Země. Tým Encephalon ve složení Romana Burianová, Monika Jedličková, Jan Kohoutek, Karolína Levíčková a Natálie Slezáčková se s nelehkým úkolem popral nejlépe a v konkurenci dalších sedmi týmů z různých gymnázií Jihomoravského kraje si zcela zaslouženě vychutnal sladký pocit z vítězství.
Soutěž pořádal Ústav geologických věd Přírodovědecké fakulty s Katedrou financí Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Tým představoval fiktivní těžařskou firmu, která měla nastudovat, formou odborného textu zpracovat a na závěr rozhodnout na základě získaných informací o geologických a ekonomických aspektech těžby štěrkopísku a dalších příměsných kovů, který z navrhovaných ekonomických scénářů bude pro tuto těžbu nejvhodnější. Svou práci a volbu nejvhodnějšího scénáře pak následně tým obhajoval před porotou složenou z odborníků z Masarykovy univerzity a před soupeři. I když nervozita výslednou obhajobu jistě lehce ovlivnila, rozsah a kvalita zpracovaného textu neměla v soutěži konkurenci. Dle slov odborníků práce svou úrovní odpovídala a v mnohém předčila i některé bakalářské práce. První tři týmy získaly možnost studia na Ústavu geologických věd a Katedře financí Masarykovy univerzity v Brně.


Celý článek... | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Zeměpisná olympiáda 2017

Vydáno dne 05. 04. 2017 (334 přečtení)

Žáci naší školy se zájmem o geografické disciplíny se 21. a 22. února 2017 mohli zúčastnit okresního kola Zeměpisné olympiády. Ta byla příležitostí poměřit vědomosti a schopnosti s vrstevníky z jiných škol v rámci našeho okresu. V kategoriích určených pro šesté třídy základních škol a primy gymnázií se nejlépe prosadil Jáchym Karbula (I.), který se v kategorii A umístil na třetím místě. V téže kategorii nás reprezentovala také Tereza Hanousková (I.), které se bohužel nevydařily úkoly při práci s atlasem. V kategorii B jsme letos neměli zastoupení, termín okresního kola olympiády se překrýval s lyžařským kurzem sekundy. V kategorii C pro třídu tercii a kvartu nás reprezentovali Milan Prokop (III.) a Lukáš Pekařík (IV.) Oba skončili v druhé polovině startovního pole. Nejlepších výsledků však naši studenti dosáhli až ve skupině D určené středoškolákům. Jejich konkurenty zde byli žáci Gymnázia a Střední odborné školy zdravotnické a ekonomické Vyškov. Karolína Levíčková (VII.) se umístila na druhém místě, postup do krajského kola má tedy jistý. Šesté místo obsadil Daniel Štark (3.A). Dále nás reprezentovali Jan Kyselka (3.A), Lukáš Kubíček (V.), Tadeáš Vintrlík (VI.) a Michal Vrána (VII.).

Celý článek... | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Krajské kolo olympiády českého jazyka

Vydáno dne 05. 04. 2017 (311 přečtení)

Jako každý rok, tak i letos se v jarní atmosféře lužáneckého parku v Brně potili studenti středních škol Jihomoravského kraje nad úkoly olympiády češtiny. V Centru volného času v Lužánkách se sešlo 27 soutěžících. Okres Vyškov reprezentovaly studentky z vyškovského a bučovického gymnázia. Za naše GOA to byla Anička Filípková ze septimy.
V konečném pořadí si na medailové pozice sice nesáhla, ale to nic nemění na faktu, že dobře reprezentovala. Třeba bude příští rok bůh češtiny milostivější a vnukne soutěžícím z Bučovic správné řešení ( nebo zadavatelům lehčí úkoly? ). Takže příště jim ukážeme...
M. Urbánková, vyučující ČJ

Celý článek... | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Mladí badatelé soutěžili

Vydáno dne 29. 03. 2017 (423 přečtení)

Středoškolská odborná činnost (SOČ) přináší středoškolákům možnost vědecky pracovat a sepsat první odbornou studii. Tři žáci z našeho gymnázia se letos do této soutěže zapojili a v pátek 24. března 2017 se zúčastnili v Brně okresní přehlídky svých prací (pro všechny okresy Jihomoravského kraje mimo Brno-město). V oboru fyzika se Vít Rotrekl z kvinty zabýval učební sadou, jež může sloužit k popularizaci výuky optiky, a získal třetí místo. Adéla Flemmrová z 3. A se věnovala biochemii, konkrétně aktivaci specifických izoforem enzymu adenyl cykláz. Její práce byla hodnocena v oboru biologie nejlépe, získala první místo a postupuje do krajského kola. David Levíček ze septimy napsal práci o odboji za protektorátu, přičemž se zaměřil na dění v Brně a na osobnost Rudolfa Lidaříka, který byl jedním z odbojářů a současně autorovým pradědečkem. David se v oboru historie umístil na čtvrtém místě a postupuje do krajského kola. Nezbývá než uvedeným žákům pogratulovat a dvěma z nich popřát mnoho zdaru v dalším kole.

Jan Růžička, školní koordinátor SOČ

Celý článek... | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Okresní kolo olympiády českého jazyka

Vydáno dne 06. 02. 2017 (541 přečtení)

Ve středu 1. února ležela jižní Morava pod sněhovou peřinou. Hrozící dopravní problémy však neodradily hrstku statečných ve složení Anička Gulová, Anička Filípková, Hanka Pokorná ( VII.), Bernard Beinhauer, Eliška Kocourková ( IV.) a Viktorie Novotná (1.A) od účasti na okresním kole olympiády ČJ ve Vyškově. Všichni se dostavili na místo činu do vyškovského DDM a vědomi si olympijského hesla, že není důležité vyhrát, nýbrž se zúčastnit, luštili a řešili a psali a fabulovali a vymýšleli a přeháněli... Ve výsledku z toho bylo 2. místo pro Aničku Filípkovou ze septimy v kategorii starších a čtvrté místo pro Elišku Kocourkovou mezi mladšími účastníky. Oběma blahopřejeme a všem děkujeme za účast.
Ať žije olympiáda JČ 2018!

Mgr. Marta Urbánková, vyučující Čj

Celý článek... | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Bohatství Země- Tovačov 11. 11. 2016

Vydáno dne 14. 11. 2016 (547 přečtení)

Páteční velmi chladné dopoledne se rozhodla strávit trojice odvážných studentů septimy našeho gymnázia v areálu společnosti Českomoravský štěrk, a. s. v Tovačově. Do tohoto prostředí se dostali díky účasti v soutěži Bohatství Země. Jde o soutěž pořádanou Ústavem geologických věd Přírodovědecké fakulty a Katedrou financí Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Soutěžní tým představuje těžařskou firmu, která vlastní průzkumné území na potenciálním ložisku štěrkopísků u Pohořelic, ve kterém se navíc nachází i platin, niob a tantal.

Celý článek... | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Příběhy z naší tercie

Vydáno dne 22. 06. 2016 (814 přečtení)

 
Zadání soutěže Příběh (z) naší továrny, vyhlášené Technickým muzeem v Brně, napovídalo, že úkol nebude jednoduchý. Ještě obtížnější bylo najít skupinu studentů, kteří by se s chutí pustili do projektu, v němž je třeba prokázat literární a výtvarné nadání, ochotu pracovat v terénu a navíc vzájemně spolupracovat. Naštěstí máme třídu tercii a v ní skupinu studentů z výtvarné dílny. Jáchym Čapla, Matyáš Hýbl, Veronika Matulová, Marcela Pokorná, Hana Polachová, Renata Šlahůnková, Tereza Tichá, Jakub Tichý a Tereza Žouželová byli jako vždy velmi akční a do práce se pustili s myšlenkou na vítězství. Jinou variantu si ani na chvíli nepřipustili. A tak podle motta soutěže Objevme příběhy, zachyťme vzpomínky pátrali v rodinných archivech, zpovídali prarodiče, studovali historii UP Bučovice a vymýšleli grafickou podobu celé práce.


Celý článek... | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

S diplomy za Medúzou

Vydáno dne 20. 05. 2016 (803 přečtení)

Bezpečně v kyberprostoru, to je název projektu realizovaného Jihomoravským krajem ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje a dalšími partnery. Projektu se zúčastnili i studenti naší školy a v rámci výtvarné soutěže vytvářeli plakáty zaměřené proti kyberšikaně.
Jejich práce zaujaly porotu natolik, že výtvarníci ze třídy 2.A získali rovnou tři první místa! Mezi oceněné tedy patří Kateřina Kiliánová a Adéla Mudrlová, dále Petr Otépka, Marek Štancel, Denisa Chládková, Ondřej Buriánek a Blanka Minaříková a také tým ve složení Pavel Facek, Vojtěch Laštůvka, Jan Kyselka, Jan Bačovský a Marie Šujanová.


Celý článek... | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Slavkovské memento 2016

Vydáno dne 01. 05. 2016 (787 přečtení)

V úterý 26. dubna 2016 proběhlo v prostorách Historického sálu slavkovského zámku vyhlašování výsledků 12. ročníku Slavkovského mementa. V letošním roce poprvé proběhla pouze část literární a ukázalo se, že mezi studenty naší školy je řada nadaných spisovatelů.
Letos se soutěže zúčastnilo šestnáct základních a středních škol nejen z našeho regionu. Kromě tradičně přispívajících studentů ze Slavkova a Vyškova letos soutěžili například zástupci škol z Rychnova nad Kněžnou, Prahy, Brna, Sedlčan a dalších měst.

Celý článek... | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Biologická olympiáda kategorie C, D 2016

Vydáno dne 27. 04. 2016 (898 přečtení)

Kategorie C
Dne 13. 4. proběhlo okresní kolo biologické olympiády v kategorii C (8. a 9. třídy ZŠ, tercie a kvarta gymnázií). Letos byla olympiáda zaměřena na organismy žijící v temnotě. Samotnému okresnímu kolu předcházela náročná domácí příprava (studijní text o rozsahu 75 stran), vstupní úkoly na zvolené téma, které studenti zpracovávali během letošního jara, laboratorní úkoly a v neposlední řadě poznávání zástupců rostlin a živočichů. Ze školního kola nás v kategorii C reprezentovaly Marie Holíčková a Eliška Kocourková.
Marie Holíčková zvítězila s náskokem 20 bodů nad Terezou Kalivovovou ze ZŠ Drnovice. Zajistila si tak postup do krajského kola které se bude konat 18. 5. 2016 v Brně. Elišce se bohužel nepovedla část s poznáváním rostlin a živočichů a obsadila 6. místo. Oběma studentkám děkuji za pečlivou přípravu na všechna kola biologické olympiády a Marušce přeji výborné umístění v krajském kole.

Celý článek... | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

KK OČJ aneb Krajské kolo olympiády češtiny

Vydáno dne 19. 04. 2016 (847 přečtení)

     
Akce se konala 11. a 12. dubna, nejprve pro kategorii ZŠ, druhý den pro zástupce SŠ. Okres Vyškov a naše gymnázium dobře reprezentovala v I. kategorii žákyně tercie Eliška Kocourková. Umístila se na krásném 10. místě z celkového počtu 28 soutěžících a nechala za sebou leckteré kvartány!
Za 24 hodin se na stejném místě, ve Středisku volného času v brněnských Lužánkách, sešli ti starší; z okresního kola postoupili oktaván David Pokorný a sextánka Hanka Pokorná. I když na pomyslné medaile nedosáhli, odvedli dobrý výkon a potvrdili své kvality.

Celý článek... | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

|0-15|15-30|30-45|45-60|60-75|75-90|90-105|105-120|120-135|135-144|


Navigace

Bezdrátová škola


Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice - ekatalog.czGymnázia - ekatalog.cz

Modernizace výuky

Mobilní verze

Gymnázium Bučovice
gymbuc.wirenode.mobi

Informační brána

Portál umožňující z jednoho místa využívat různé české a zahraniční zdroje (knihovny, katalogy, databáze, atd).

hledej

Nalézt e-časopis

Rozhraní vyhledávající volně dostupné elektronické časopisy.

Bučovicko obrazem


Hotel

ReklamaOptimalizace PageRank.czŠkola je zapojena do projektu Masarykovy univerzity: Ambasadoři MUÚřad práce Vyškov - portál

Zlatý certifikát společnosti Scio
Zprostředkovatel internetového připojení školy - VIVO CONNECTION
progeCAD logo
optimalizace PageRank.cz

Základní informace

Telefon
Kancelář + fax:
+420 517 383 119
Ředitel:
+420 517 384 263

Adresa:
Bučovice, Součkova 500
E-mail:
gymbuc@gymbuc.cz


Rozvrhy a suplováníRozvrh
Suplování G
Suplování OAZadej vstupní kód
Jídelní lístek (OA)Objednávka obědů

Odhlašování obědů osobně nebo telefonicky do 14 hodin den předem. Odhlašování přes internet nebo box v jídelně dva dny předem do 20 hodin.
Přijímací zkoušky Cermat
ukázkové úlohy (5. / 9. třída)


Knihovna gymnáziaAktuality

03.12.2017: Michal Procházka - cimbálovka

Odkaz na klip s cimbalistou Michalem Procházkou ze 4.A. Se zpěvákem Voxelem byl na Nově a na Óčku.

13.10.2017: Historické rekordy školy
Historické sportovní rekordy školy se opět přepisují. Lukáš Řehůřek posunul rekord v hodu kriketovým míčkem na hranici 81,05 m a Alice Součková v téže disciplíně na 47,05 m. Gratulujeme.

03.01.2016: Prezentace - Jak na VŠ
03.12.2015: Cestománie - Petrohrad
12.10.2015: STANOVY KRPŠ Gymnázia BUČOVICE, z. s.
18.09.2015: Prezentace v cizím jazyce
V rámci výuky německého a francouzského jazyka vytvořili žáci krátké prezentace o naší škole.

17.05.2015: Fotogalerie Dalešice-Dukovany
01.04.2015: Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší škole?

24.10.2014: Veletrh vzdělávání
23.10.2014: Opatření

Dvojník budovy

I budovy mohou mít své dvojníky

Kalendář

<<  Únor  >>
PoÚtStČtSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28     

Citáty slavných

Předpověď počasí

Počasí


Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS.

šablonu vytvořili: Jan Koudelka, Radek Drozd