Výsledky přijímacího řízení 2019

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 29. 04. 2019

     
Výsledky přijímacího řízení - čtyřleté studium gymnázia    
Výsledky přijímacího řízení - osmileté studium gymnázia    
Výsledky přijímacího řízení - obchodní akademie    


Rozhodnutí o výsledku přijímací zkoušky si rodiče vyzvednou osobně po předložení OP v kanceláři školy v úterý 30. 4. 2019 v době od 12.00 h do 16.00 h, ve čtvrtek 2. 5. 2019 v době od 7.30 h do 16.00 h a v pátek 3. 5. 2019 od 7.30 h do 14.00 h.
Zápisový lístek je v případě zájmu o studium nutno odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (16. 5. 2019).
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole výše uvedeným způsobem, zanikají posledním dnem dané lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Nepřijatí uchazeči se mohou odvolat proti rozhodnutí ředitele školy do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

V Bučovicích 29. 4. 2019

RNDr. Jaroslav Honza, CSc., ředitel školy