Slovo ředitele školy k lednu 2019

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 15. 02. 2019

Vážení občané,
dovolte mi, abych Vás po měsíci opět informoval o dění v Gymnáziu a Obchodní akademii Bučovice.
Ze zpráv, uveřejněných v Bučovických novinách, již víte, že v měsíci prosinci proběhly stužkovací večírky maturitních ročníků. Žáci obchodní akademie zvolili pro svůj významný den prostředí bučovického zámku, žáci obou gymnaziálních oborů aulu školy. Ke slavnostní a důstojné atmosféře celé akce významně přispěli rodiče, příbuzní a přátelé žáků, kteří jim přišli pogratulovat, někdy i zavzpomínat na ukončení svého středoškolského studia. Žáky gymnázia, kteří v ten den vstoupili do „stavu maturantského“, velmi potěšila návštěva dlouholetého ředitele školy pana Mgr. Jiřího Vlčka, mého předchůdce. Poslední týden školy ve starém roce jsme si kromě výuky užili v přátelské atmosféře, ke které již tradičně přispěl koncert žáků primy a sekundy, určený jejich rodičům a veřejnosti. Starší žáci školy je pak ve dvou následujících koncertech podpořili řadou svých, převážně hudebních vystoupení. Nezklamal ani učitelský sbor, který na oplátku zazpíval svým žákům. Velký ohlas měla společná akce žáků a učitelů celé školy „zpívání na schodech“, která se uskutečnila v letošním roce poprvé.

Ve čtvrtek 10. ledna 2019 v odpoledních hodinách proběhl Den otevřených dveří Gymnázia a Obchodní akademie Bučovice. Role průvodců se zhostili současní žáci školy, kteří společně se svými učiteli a vedením školy předali zájemcům žádané informace a provedli je školou. Více informací o dnu otevřených dveří a jeho atmosféře Vám poskytla místní kabelová televize. S ohledem na zájem některých občanů z Bučovic nebo blízkých obcí, byla 6. února 2019 tato akce zopakována. O jejím konání jsme vás předem informovali prostřednictvím kabelové televize a letáků. Pokud máte zájem školu navštívit, ale termíny konání dnů otevřených dveří Vám to neumožnily, kontaktujte nás na telefonním čísle 517 383 119 nebo prostřednictvím e-mailu srnova@gymbuc.cz. Prohlídku školy vám umožníme v domluveném čase.
V úterý 29. ledna 2019 jsme zahájili intenzivní kurzy z českého jazyka a matematiky, určené pro žáky současných 5. a 9. tříd základních škol. Jejich cílem je příprava žáků k přijímacím zkouškám na střední školy ukončené maturitou. Zájem o tyto kurzy předčil naše očekávání. Konají se každé úterý, s výjimkou jarních prázdnin, do 2. dubna 2019 včetně.
Jak jsem Vás již v minulém roce informoval, v září 2018 byla v areálu školy zahájena rekonstrukce internátu bývalé obchodní akademie, spojená s výstavbou nové školní kuchyně a výdejny stravy. Množství provedených prací a vynaložené finanční prostředky jsou z hlediska rozsahu a času v souladu s projektem a celkovým plánem průběhu stavby.
Mezi nejvýznamnější společenské akce, pořádané Gymnáziem a Obchodní akademií Bučovice, patří její reprezentační plesy. Místem konání tradičně byl, v případě druhého plesu bude, sál v Nesovicích. První ples se konal 1. února 2019 pod záštitou žáků oborů gymnázia. Druhý, na který Vás srdečně zvu, se bude konat pod záštitou žáků oboru obchodní akademie, 22. února 2019.
S přáním hezkého dne
Jaroslav Honza, ředitel školy