Skvělé výkony na okresním kole soutěže v anglické konverzaci

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Soutěže, Vydáno dne: 15. 02. 2019

Dne 6.2. 2019 se devět studentů naší školy zúčastnilo okresního kola soutěže: Konverzace v anglickém jazyce. Ve třech kategoriích rozdělených dle věku nás reprezentovali vždy tři studenti, kteří „bojovali“ proti stejnému počtu studentů z vyškovského gymnázia. Stejně jako u školního kola soutěže studenti absolvovali nejprve poslech, ve druhé části pak konverzovali s tříčlennou porotou na vylosované téma.

V nejmladší kategorii II B soutěžili: Jakub Vejda, Linda Rotreklová a Kateřina Jiráková ze sekundy. Vynikající výkon předvedl Jakub Vejda, který se s tématem „My family“ umístil na prvním místě. Třetí místo obsadila Kateřina Jiráková, která mluvila o tématu „Our House, My Room“ V prostřední kategorii IIB nás reprezentovali studenti kvarty: Daniela Frelichová, Karel Bílek a Natálie Dohnalová. Druhé místo obsadila až po závěrečném rozstřelu v podobě popisu obrázků Daniela Frelichová, třetí místo získal Karel Bílek s tématem „Everyday Life.“
V nejvyšší kategorii IIIA určené pro studenty vyšších ročníků gymnázií soutěžili: Michaela Svobodová ze septimy a studenti Adam Vintrlík a Jan Lipenský z kvinty. První místo obsadil po vynikajícím výkonu s tématem „The Mass Media“ Adam Vintrlík, zatímco Jan Lipenský s tématem „Cultural Life“ skončil na výborném třetím místě. Michaela Svobodová byla díky svému výbornému výkonu nominována do krajského kola soutěže, do kategorie zahrnující studenty , kteří mají za sebou dlouhodobý pobyt v anglicky mluvící zemi.
Výkony všech účastníků soutěže byly velmi vyrovnané, takže našim studentům gratuluji k dosaženým úspěchům a děkuji za vynikající reprezentaci školy.

Mgr. Světlana Stonawská