Projekt "Můžeš to změnit!"

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Projekt, Vydáno dne: 16. 02. 2018

Naši studenti – skupina pětičlenných týmů tříd 2. A a 3. A - se v úterý 13. 2. 2018 zúčastnili interaktivního workshopu ve Slavkově, v rámci vzdělávacího projektu Můžeš to změnit!
Hlavním cílem projektu Můžeš to změnit! je seznámit mladé lidi s jejich občanskými právy a možnostmi zapojení do veřejného dění, zejména pak do dění na obecní úrovni, která je mladým nejblížeNa každém z 12 interaktivních workshopů v Jihomoravském kraji se setkávají studenti s osobami s rozhodovací pravomocí (místními politiky a úředníky). Politici a úředníci mají informace, kompetence, kontakty, studenti pak nápady, co by chtěli změnit, i čas a energii k takové změně potřebné. Společně proto mohou své okolí změnit k lepšímu.
Jak to probíhá? Studenti se dozví, jak fungují demokratické procesy, vyzkouší si je v praxi. Formou živé knihovny se od politiků dozvědí, proč a jak šli do politiky a co jejich práce obnáší. Společně vytvoří týmy, které vypracují projekt, jehož cílem je náprava vybraného problému. Nejlepší týmy potom své projekty odprezentují na konferenci, která se bude konat v Brně v dubnu 2018. Vítězný tým získá 10 000 Kč na realizaci projektu.
Každá skupina si vybrala projekt, na jehož realizaci bude během dalšího období pracovat a poté jej odprezentuje na konferenci. Nadšení studentů je velké a tak doufáme, že nápady budou realizovány nebo dají alespoň podnět ke změně v dané oblasti.

PaedDr. Zdenka Lokajová