Nejezděte do Londýna, Londýn je tady!

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Hudba, tanec, výtvarná díla..., Vydáno dne: 26. 04. 2017

„Jsme z téže látky, z jaké se tkají sny, a chvilka žití je ostrov v moři spánku.“ Slova Williama Shakespeara nejlépe vystihují divadelní představení, kterým jsme si obohatili v úterý 18. dubna 2017 svůj kulturní obzor. Společně třídy sexta a 2.A za pedagogického doprovodu paní profesorky Mgr. Marty Urbánkové a třídní profesorky Mgr. Martiny Štefkové za tímto účelem navštívili brněnské Divadlo Bolka Polívky. Představení poutavým a atraktivním způsobem vykresluje Shakespeara jako velikána světového divadla. Poukazuje na skutečnost, že není třeba se obávat tzv. „velké těžké“ klasiky a zvolenými divadelními prostředky demonstruje nadčasovost a aktuálnost díla Williama Shakespeara. Ocitli jsme se na krátkou chvíli v časech alžbětinské renesanční Anglie.

Prostřednictvím vyprávění představitele samotného Shakespeara jsme si doplnili informace a literární poznatky o jeho vlastním soukromém životě, o pozadí vzniku jeho nejslavnějších divadelních her, o životě v době renesanční Anglie, a to vše umocněné živým hudebním doprovodem přímo na jevišti. Užili jsme si plnými doušky pestrý herecký koncert v podání hlavních protagonistů v příběhu protkaném poučením, okořeněným humorem a napětím. Hodinu a půl trvající kulturní umělecký zážitek byl nejenom praktickým učebním přínosem, ale především zprostředkovaným dotekem vzdálené historie dobového Londýna dávných Shakespearových renesančních časů. Nejezděte proto do Londýna, Londýn je tady!
Klára Červinková, sexta