Dobrodružství abecedy v Rajhradě

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Cestování, Vydáno dne: 22. 06. 2016

Třídy 1.A a V. se ve středu 15. června vypravily s vyučujícími češtiny na exkurzi do Památníku moravského písemnictví do starobylého rajhradského kláštera. Po příjemné cestě vlakem, kdy měli studenti rezervovaný celý vagón, aby se náhodou neztratili mezi ostatními cestujícími a byli vyučujícími dobře přehlédnutelní a spočitatelní, dorazili na místo určení a program mohl začít.
Exkurze byla orientována, jak už název článku napovídá, na jazyk a literaturu. V krásné barokní knihovně benediktinského opatství Rajhrad se studenti mohli seznámit s historií knihy od hliněných tabulek a papyru ve starověkých civilizacích přes rukopisy a prvotisky až po krásné, v kůži vázané knihy dnešních dnů. Mohli si sáhnout na pergamen – vyčiněnou a upravenou kozí kůži, zkusili, jak se psalo brkem, luštili lomené gotické písmo nebo obdivovali krásně zdobené iniciály středověkých tisků.

Fotogalerie


Po této přednáškové části si mohli „pohrát“ na interaktivní výstavě Dobrodružství abecedy, kde pro ně byly nachystány různé úkoly související s historií písma a literatury nebo typografií. Natiskli si kousek textu v hlaholici, viděli staré způsoby záznamů, které předcházely písmu, obdivovali Komenského živou abecedu pro nejmenší žáky a mnoho jiného.
No a po nezbytné návštěvě cukrárny se za vydatného deště vydali vlakem zpátky domů.

Mgr. Marta Urbánková