Přijímací řízení 2015

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 28. 01. 2015

   
Podrobné informace a kritéria přijímacího řízení
pro 1. ročníky školního roku 2015/2016 (formát PDF)


Přihláška na 4-leté gymnázium
      Přihláška na 8-leté gymnázium
Přihláška na obchodní akademii


Ilustrační testy pro uchazeče na SŠ 2015 - pilotní PZ (Cermat)