Výtvarná výchova na gymnáziu ve 3D

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Hudba, tanec, výtvarná díla..., Vydáno dne: 16. 01. 2015

        F O T O G A L E R I E
   Malování, kreslení, nebo modelování z keramické hlíny. To jsou výtvarné techniky, s nimiž se studenti v hodinách výtvarné výchovy setkávají běžně. Nyní však mají možnost využívat techniku novou – kreslení 3D perem.
V prosinci proběhla ve škole prezentace firmy Asperia, která se zaměřuje mimo jiné na 3D tisk z různých typů plastů. Díky tomu si mohou studenti vyzkoušet práci s 3D perem, které umožňuje tvorbu prostorových objektů z ABS plastu.
Technologie 3D tisku představuje zjednodušení vývoje výrobků díky tvorbě reálných modelů a výrobě prvních sérií výrobků z plastu. Práce s 3D perem je nejen zpestřením výtvarné výchovy nebo doplněním učiva deskriptivní geometrie, ale některým studentům se může stát také inspirací pro výběr budoucího profesního zaměření.

Mgr. Marta Lučná