Výsledky veřejné sbírky Bílá pastelka 2014

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Charitativní akce, Vydáno dne: 18. 11. 2014

   Ve středu 15. října 2014 u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole proběhl již 15. ročník celonárodní veřejné sbírky Bílá pastelka. Pořadatelem sbírky byla Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR) ve spolupráci s obecně prospěšnými společnostmi Tyfloservis a TyfloCentrum.
V tento den vyšlo do ulic více než dva a půl tisíce dobrovolných prodejců převážně z řad středoškolských studentů v bezmála 200 městech ČR a sbírka přinesla 1 871 405,-Kč, díky nimž může SONS realizovat aktivizační projekty podporující integraci nevidomých do společnosti, či zpřístupňování informací formou digitalizace textů. Výtěžek sbírky pomáhá krýt také provoz Středisek integračních aktivit ve více než 25 městech ČR, výcvik vodících psů a mnohé další služby pro osoby se zrakovým postižením.
V našem regionu sbírku pořádala oblastní odbočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v Kyjově, za pomoci studentů Střední zdravotní školy v Kyjově, Gymnázia v Hodoníně, Strážnici, Bučovicích, a členů OO SONS Kyjov s 18 kasičkami. Zásluhou výše uvedených oblastní odbočka v Kyjově přispěla do sbírky celkovou částkou 39 322 Kč.