Skotsko – Edinburgh

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 10. 02. 2014

V pondělí 3. 2. 2014 se na gymnáziu uskutečnila další přednáška našeho absolventa ing. arch. Marka Kuchty.
Akce proběhla ve dvou vyučovacích hodinách a byla zaměřena na severní část Velké Británie, Skotsko a jeho hlavní město Edinburgh.
Studenti tříd VII. a 3. A, kteří dané téma probírají v hodinách anglické konverzace jako přípravu na maturitní zkoušku, měli tak možnost dozvědět se během fundované přednášky spoustu zajímavých věcí. Nejen běžně známé skutečnosti, ale i historické a společenské souvislosti, a postřehy, kterých si běžný turista nevšimne nebo srovnání s tím, co známe u nás.A vyučující angličtiny by rády přednášku zopakovaly i pro další třídy.

Mgr. Marta Kuchtová