2. kolo přijímacího řízení 2013

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 29. 04. 2013

   Ředitel Gymnázia a Obchodní akademie Bučovice vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého studia (obor 79-41-K/41 Gymnázium) a do prvního ročníku Obchodní akademie (obor 63-41-M/02 Obchodní akademie).

Termín: 13. 5. 2013 v 9.00 hodin (GB, Součkova 500, 1. poschodí uč. 19)

Příjem přihlášek: do čtvrtka 9. 5. 2013

Přepokládaný počet volných míst:      čtyřleté gymnázium - 4,   obchodní akademie - 6

Výsledky II. kola přijímacího řízení


V přihlášce žák musí doložit studijní výsledky dosažené v posledních dvou ročnících, které absolvoval na základní škole. Dále může jako přílohy k přihlášce doložit výsledky v soutěžích ze 7. – 9. třídy.

Písemnou přijímací zkoušku vykonají všichni přihlášení žáci.

Kritéria přijímací zkoušky

1. Prospěch na ZŠ
Hodnocen je prospěch ve 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy ZŠ. Při prospěchu 1,00 získá žák 20 bodů za jedno hodnocení, za každé zhoršení známky o jeden stupeň bude odečten 1 bod.

2. Bonifikace
Za 1. – 3. místo v okresních kolech olympiád budou přiděleny 1 – 3 body. Za 1. – 3. místo v krajském kole 5 bodů, za 1. místo v ostatních soutěžích max. 3 body. Celková hodnota bonifikace za umístění v soutěžích je omezena 10 body. Výsledky v těchto soutěžích se posuzují za 7. až 9. ročník (v 9. ročníku budou hodnoceny soutěže, které proběhnou do dubna 2012). Je nutno doložit kopii diplomu nebo výsledkové listiny.

3. Písemné přijímací zkoušky
Obsahem přijímací zkoušky je test obecných studijních předpokladů. Hodnotí se úspěšnost jednotlivých odpovědí. Žák může získat maximálně 120 bodů.

4. Přijetí ke studiu
Žáci budou přijati ke studiu na základě počtu získaných bodů. V případě stejného bodového zisku má přednost žák, který dosáhl lepšího výsledku u písemné zkoušky.


V Bučovicích 25. 4. 2013               Mgr. Jiří Vlček, ředitel školy