Výsledky přijímacího řízení 2013

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 23. 04. 2013

     

   Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu je možno vyzvednout po předložení občanského průkazu v kanceláři školy (1. poschodí vpravo - dveře č. 21):


středa   7.30 - 16.00
čtvrtek   7.00 - 16.00
pátek   7.00 - 14.00

Čtyřleté studium     Osmileté studium    

P o u č e n í :
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele Gymnázia a Obchodní akademie Bučovice, Součkova 500 a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.