Den lidských práv

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 17. 12. 2012

Někteří z nás možná ví, že desátý den v prosinci je na celém světě oslavován a připomínán jako Den lidských práv a to již od roku 1950. V tento den v roce 1948 přijalo Valné shromáždění Organizace spojených národů Všeobecnou deklaraci lidských práv, což je jeden z nejdůležitějších lidsko právních dokumentů. Všeobecná deklarace lidských práv je významnou připomínkou základních práv a svobod každého člověka, ke kterým se sice hlásí všechny členské státy OSN, ale ne všude je jejich dodržování realitou, a proto je důležité mluvit o lidských právech a seznamovat veřejnost s případy, kdy nejsou lidská práva respektována.
Rozhodli jsme se nezůstat pozadu a společně s organizací Amnesty International uspořádat na škole Den lidských práv zaměřený na studenty nižšího stupně gymnázia. Amnesty International je organizace, jejíž činnost je založena na práci dobrovolníků a finančních darech sponzorů, a její hlavní činností je usilování o dodržování lidských práv nejen v České republice, ale na celém světě. Mezi jejich kampaně patří Plyšoví výsadkáři, 3minuty stačí anebo S.O.S. pro migranty v Evropě. Více informací o Amnesty International a její činnosti je možné dohledat na webových stránkách: www.amnesty.cz. Jednotlivé akce byly zrealizovány za podpory lektorek z Amnesty International, které svoji práci vykonávají zcela na dobrovolné bázi. Veškeré aktivity byly z jejich strany poskytnuty zdarma.
Den lidských práv proběhl ve čtvrtek 13. prosince 2012. V jednotlivých třídách (prima až kvarta) byly realizovány interaktivní lekce v trvání 45 minut na téma Úvod do lidských práv, díky kterým se studenti mohli seznámit s problematikou lidských práv a svobod. Pro některé se jednalo o vůbec první seznámení se s lidsko-právní problematikou.


Co bylo obsahem jednotlivých lekcí? Jednalo se skutečně pouze o krátké nakouknutí do problematiky lidských práv a svobod. Na počátku se studenti snažili vcítit do rolí osob (například: anorektička, alkoholik, migrat z Lýbie, dcera živnostníka studující ekonomii na vysoké škole, podnikatel, manažer, dcera vietnamského přistěhovalce, lesbička..), které mají poněkud odlišný každodenní program než studenti, čímž si byli schopni porovnat, zda se mají dobře anebo ne a zároveň si mohli uvědomit, co všechno si mohou dovolit a co naopak nesmí.
Dále lektorky promítli studentům krátký film na téma Všeobecné deklarace lidských práv anebo provedli brainstorming (u vyšších ročníků). Poté byla studentům rozdána upravená podoba Všeobecné deklarace lidských práv, kterou studenti využívali k rozboru jednoho ze tří příběhů. Studenti byli rozděleny dle počtu do několika skupinek. Každá skupinka dostala do rukou příběh, který řešil problematiku dodržování či nedodržování lidských práv. Jednalo se o příběhy: Blogeři z Vietnamu, Ukamenování v Súdánu, Vystěhování rodin v Dominikánské republice. Studenti si příběhy přečetli a plnili přiložené úkoly:
Posuzovali, která práva dle Všeobecné deklarace nebyly dodrženy.
Sdělili, jak by situace, když by se právo dodržovalo, měla vypadat; jak by se mělo vše vyřešit v rámci právních norem.
Porovnávali, jak by stejná situace vypadala v České republice, popřípadě, zda by podobná situace u nás mohla nastat.
Ke konci hodiny lektorky seznámili studenty s činnostmi a kampaněmi, které provádí organizace Amnesty International (3minuty stačí, Maratón psaní dopisů,..).
Studenti, ačkoliv pro většinu z nich byla lidsko-právní problematika poněkud neznámá, byli v jednotlivých lekcí velmi aktivní a nebáli se zapojit se do diskuse a naplánovaných aktivit. Z celé akce byly pořizovány fotografie, které budou zveřejněny na FB stránce brněnské pobočky Amnesty International.

Simona Řádková