Přijímací řízení 2012 - výsledky

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 24. 04. 2012

     

   Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu je možno vyzvednout po předložení občanského průkazu v kanceláři školy (1. poschodí vpravo - dveře č. 21):


čtvrtek   7.30 - 16.00
pátek   7.30 - 14.00

Čtyřleté studium     Osmileté studium    

P o u č e n í :
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele Gymnázia Bučovice, Součkova 500 a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.