Zážitky z Vídně

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Cestování, Vydáno dne: 22. 11. 2011

   Už skoro tradičně vyjeli studenti naší školy do předvánoční Vídně, aby spojili umění, historii, tradice a turistiku. Zájezd se konal 16. listopadu 2011.
Milovníkům umění jistě neunikly unikátní výstavy v zámku Belveder. Údajně nejkrásnější rakouský zámek ukrývá galerii s obrazy slavných malířů vídeňské secese – Gustavem Klimtem, Egonem Schielem, Kolo Moserem, Oskarem Kokoschkou a jinými. V dolní části zámku čeká návštěvníky po procházce zámeckým parkem časově omezená výstava věnovaná dvěma velikánům počátku 20. století – Josefu Hoffmannovi a Gustavu Klimtovi. Kromě úžasných obrazů jsou k vidění třeba návrhy secesních šperků, dřevěné modely architektonických plánů, náčrty interiérů.Pozorným návštěvníkům jistě neunikne, jak jsou Rakušané nápadití při instalování výstav: studenti si mohli doslova odtrhnout z bloku na zdi podobiznu malíře, kousek ornamentu podle jeho návrhu nebo písmeno z jeho jména. Pořadatelé organizují prohlídky pro seniory (s kávou a zákuskem na závěr), prohlídky pro rodiče s dětmi (s přebalovacími pulty a ohřívačem kojeneckých lahví mezi obrazy), zkrátka vychovávají k lásce a úctě k umění. Třeba se někdo u nás inspiruje…
Procházka po památkách Vídně a zastávka na vánočním trhu před vídeňskou radnicí byly příjemným zakončením hezkého dne. Těšíme se na příští rok…

Mgr. Marta UrbánkováS blížícím se adventem se množily dotazy studentů, zda se i letos pojede do předvánoční Vídně. Protože se naskytla lákavá možnost spojit ježíškovské trhy s prestižní výstavou Gustava Klimta, zapomnělo se na loňskou sněhovou anabázi a sliby typu - nikdy více v zimě do Vídně – vzaly za své. Dne 16. listopadu 2011 vyrazilo 44 zájemců z kvinty až 3.A do metropole na Dunaji.
Po desáté hodině dopoledne jsme vystoupili u Horního Belvederu, barokního zámku slavného vojevůdce Evžena Savojského, ve kterém se nachází stálá výstava rakouského výtvarného umění 19. a 20. století. Viděli jsme slavné Klimtovy obrazy, především portréty dam. Největší zájem vyvolal podle předpokladu „zlatý“ obraz s názvem Polibek. Po prohlídce nádherných interiérů zámku jsme prošli parkem k Dolnímu Belvederu, kde v současnosti probíhá společná výstava Gustava Klimta a architekta Josefa Hoffmanna. Před dvanáctou hodinou jsme naznali, že umění už bylo dost a vypravili jsme se do centra města nasávat předvánoční atmosféru. Nejprve na náměstí u Marie Terezie, pak v Hofburku, u Štěpánského chrámu a nakonec u Radnice. Ochutnali jsme punč, marony (jedlé kaštany) a jiné lákavé speciality. Ve čtyři hodiny odpoledne jsme spokojeně nastoupili do vyhřátého autobusu a před sedmou hodinou jsme už mohli doma rodičům vyprávět, jak jsme se měli ve Vídni.

PhDr.Marie Hrozová