Osvětim , Auschwitz, Birkenau, holocaust, hlad...

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Cestování, Vydáno dne: 02. 11. 2011

        F O T O G A L E R I E

Tato slova a určitě spousta dalších dlouho zněla v uších padesáti studentům, kteří v pátek 21. října 2011 navštívili koncentrační tábor v Polsku – Osvětim. Náročné exkurze se zúčastnili především studenti třetího a druhého ročníku, zvláště studenti septimy a 2. A. Díky cestovní kanceláři Porta Optima jsme měli vynikající průvodce mluvící česky a slovensky, do tábora jsme vstupovali poučeni a informováni základními poznatky a fakty z autobusu. Sluchátka na uších nám umožnila výbornou možnost slyšet jakékoli slůvko našich průvodců.

. Jak jsme viděli na vlastní oči, návštěvnost toho pietního místa je obrovská , neustále jsme potkávali skupiny návštěvníků a studentů. V Polsku a Německu mají exkurze těchto míst povinné. A není se co divit, stačí určitě pouze jedenkrát vkročit do koncentračního tábora a člověk si vryje ojedinělý zážitek hluboko do mysli. Odkaz a vzpomínky jsou i v současné společnosti stále aktuální. Příjemnější odpoledne jsme poté strávili v Krakově.
Poděkování patří určitě naší paní průvodkyni Jolaně Kubíkové a paní profesorce Emě Kostrbové za organizaci celého dne a v neposlední řadě všem vzorným studentům.

Za pedagogický dozor Mgr. Bronislava Handrlová