GB - 2. kolo přijímacího řízení

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 10. 05. 2010

   Ředitel Gymnázia Bučovice vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého studia (obor 79-41-K/41 Gymnázium).

Termín: 28. 5. 2010

Příjem přihlášek: do 19. 5. 2010 do 15.00 h

Počet volných míst: čtyřleté studium - 2

Podrobný rozpis 2. kola přijímacího řízení

2. kolo přijímacího řízení 2010

Ředitel Gymnázia Bučovice vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého studia (obor 79-41-K/41 Gymnázium).

Termín: 28. 5. 2010

Příjem přihlášek do: 19. 5. 2010 do 15.00 h.

Počet volných míst: 2

V přihlášce žák musí doložit studijní výsledky dosažené v posledních dvou ročnících, které absolvoval na základní škole. Dále může jako přílohy k přihlášce doložit výsledky v soutěžích ze 7. – 9. třídy.

Pozvánku k přijímací zkoušce rozešle škola nejpozději 7 dnů před termínem konání přijímací zkoušky.
Písemnou přijímací zkoušku vykonají všichni přihlášení žáci.

Kritéria přijímací zkoušky

1. Prospěch na ZŠ
Hodnocen je prospěch ve 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy ZŠ. Při prospěchu 1,00 získá žák 20 bodů za jedno hodnocení, za každé zhoršení známky o jeden stupeň bude odečten 1 bod.

2. Bonifikace
Za 1. – 3. místo v okresních kolech olympiád budou přiděleny 1 – 3 body. Za 1. – 3. místo v krajském kole 5 bodů, za 1. místo v ostatních soutěžích max. 3 body. Celková hodnota bonifikace za umístění v soutěžích je omezena 10 body. Výsledky v těchto soutěžích se posuzují za 7. až 9. ročník (v 9. ročníku budou hodnoceny soutěže, které proběhnou do 21. dubna 2010). Je nutno doložit kopii diplomu nebo výsledkové listiny potvrzenou ředitelstvím ZŠ nebo předložit originál nejpozději v den konání přijímací zkoušky.

3. Písemné přijímací zkoušky
Písemná přijímací zkouška se skládá z testů z matematiky a českého jazyka. Hodnotí se úspěšnost jednotlivých odpovědí. Za každou část může žák získat maximálně 60 bodů.

4. Přijetí ke studiu
Žáci budou přijati ke studiu na základě počtu získaných bodů. V případě stejného bodového zisku má přednost žák, který dosáhl lepšího výsledku u písemné zkoušky.


V Bučovicích 10. 5. 2010               Mgr. Jiří Vlček, ředitel školy