Školní ples 2010

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Hudba, tanec, výtvarná díla..., Vydáno dne: 27. 01. 2010

     
   F O T O G A L E R I E

      V pátek 22. ledna se konal tradiční reprezentační ples našeho gymnázia. O slavnostní zahájení se jako každoročně postarali studenti sexty a 2.A, posíleni o chlapce z vyšších ročníků. Sálem zněla krásná melodie Straussova valčíku Na krásném modrém Dunaji, v úvodu i závěru doplnily páry na parketu i baletky z tanečního oboru ZUŠ Františka Franze ze Slavkova, které na vystoupení připravila paní Lenka Krahulová. Náš dík patří především paní Mgr. Bronislavě Handrlové. Letos secvičila krásné vystoupení se 34 páry tanečnic a tanečníků.

O hudbu na plese se postarala skupina Panorama a do pozdních nočních hodin zněly kulturním domem v Nesovicích tóny moderní i lidové hudby. Děvčata ze slavkovské ZUŠ vystoupila v průběhu večera ještě dvakrát: s cikánským tancem z opery Carmen a s ruským chorovodem na motivy lidových písní. Před půlnocí nás nadchlo vystoupení skupiny Enjoy, (mnozí její členové jsou našimi studenty), předvedli nám ukázku street dance. Pak se sálem rozběhli prodavači losů do bohaté tomboly a nadšení výherci se ihned potěšili ze svých „úlovků“. Tanečníci se výborně bavili a určitě už se těší na další gymnaziální plesání.

Emilie Kostrbová