2. kolo přijímacích zkoušek 2009

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 18. 05. 2009

   Ředitel Gymnázia Bučovice vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého studia (obor 79-41-K/41 Gymnázium) a do prvního ročníku osmiletého studia (obor 79-41-K/81 Gymnázium).

Termín: 4. 6. 2009

Příjem přihlášek: do 26. 5. 2009 do 15.00 h

Počet volných míst:
- osmileté studium: 2
- čtyřleté studium: 2

Podrobný rozpis podmínek 2. kola přijímacího řízení

Přijímací řízení na Gymnázium v Bučovicích

školní rok 2009/2010

 

2. kolo přijímacího řízení

 

 

Ředitel Gymnázia Bučovice vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého studia (obor 79-41-K/41 Gymnázium) a do prvního ročníku osmiletého studia (obor 79-41-K/81 Gymnázium).

 

Termín: 4. 6. 2009

 

Příjem přihlášek: do 26. 5. 2009 do 15.00 h

 

Počet volných míst:

-         osmileté studium: 2

-         čtyřleté studium: 2

 

V přihlášce žák musí doložit studijní výsledky dosažené v posledních dvou ročnících, které absolvoval na základní škole.

Dále může jako přílohy k přihlášce doložit:

a)      případná lékařská doporučení a posudky,

b)      výsledky v soutěžích (pouze žáci z 9. tříd – soutěže ze 7. – 9. třídy)

Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží uchazeč nejpozději 7 dnů před termínem konání přijímací zkoušky.

 

Písemnou přijímací zkoušku vykonají všichni přihlášení žáci.

 

 

Kritéria přijímací zkoušky

 

a) osmileté studium

 

  1. Prospěch na ZŠ

Hodnocen je prospěch ve 2. pololetí 4. třídy a v 1. pololetí 5. třídy ZŠ. Při prospěchu 1,00 získá žák 20 bodů za jedno hodnocení, za každé zhoršení známky o jeden stupeň bude odečten 1 bod.

 

  1. Písemné přijímací zkoušky

V rámci písemné přijímací zkoušky žáci napíší test z obecných studijních předpokladů. Hodnotí se úspěšnost jednotlivých odpovědí. Žák může získat maximálně 120 bodů.

 

  1. Přijetí ke studiu

Na základě výsledků přijímacích zkoušek bude sestaveno pořadí podle počtu získaných bodů. V případě stejného bodového zisku má přednost žák, který dosáhl lepšího výsledku u písemné zkoušky.

 

b) čtyřleté studium

 

  1. Prospěch na ZŠ

Hodnocen je prospěch ve 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy ZŠ. Při prospěchu 

 1,00 získá žák 20 bodů za jedno hodnocení, za každé zhoršení známky o jeden stupeň

 bude odečten 1 bod.

 

  1. Bonifikace
    Za 1. – 3. místo v okresních kolech olympiád budou přiděleny 1 – 3 body. Za 1. – 3. místo v krajském kole 5 bodů, za 1. místo v ostatních soutěžích max. 3 body. Celková hodnota bonifikace za umístění v soutěžích je omezena 10 body. Výsledky v těchto soutěžích se posuzují za 7. až 9. ročník (v 9. ročníku budou hodnoceny soutěže, které proběhnou do 21. dubna 2009). Je nutno doložit kopii diplomu nebo výsledkové listiny potvrzenou ředitelstvím ZŠ nebo předložit originál nejpozději v den konání přijímací zkoušky.

 

  1. Písemné přijímací zkoušky

Písemná přijímací zkouška se skládá ze tří testů z těchto oblastí: obecné studijní předpoklady, matematika, český jazyk. Hodnotí se úspěšnost jednotlivých odpovědí. Za každou část může žák získat maximálně 60 bodů.

           

  1. Přijetí ke studiu

Žáci budou přijati ke studiu na základě počtu získaných bodů. V případě stejného bodového zisku má přednost žák, který dosáhl lepšího výsledku u písemné zkoušky.

 

 

V Bučovicích 18. 5. 2009                                        Mgr. Jiří Vlček, ředitel školy