Botanický ráj na Pálavě

Autor: Jan Stavělík <(at)>, Téma: Cestování, Vydáno dne: 14. 05. 2008

   F O T O G A L E R I E

    Každý rok se přibližně ve stejném termínu vydávají studenti sexty a druhého ročníku bučovického gymnázia na přírodovědnou exkurzi na Pálavu. Uprostřed období, kdy je možné zaznamenat největší množství kvetoucích rostlin, se z vycházky po pálavských vápencových bradlech stává botanický ráj a vůně mateřídoušky a třemdavy vytváří spolu s krásnými výhledy do okolní krajiny jedinečné přírodní divadlo.

 

         Úvodní den se během asi 15 km vycházky studenti seznamují s různými biotopy, pro jejichž pestrost je Pálava tak oblíbeným cílem exkurzí a výletů. Výchozím bodem jsou Dolní Věstonice, kde je v místní ZŠ zajištěno ubytování a přes zříceninu hradu Děvičky, který obývají již jen rorýsi, se pokračuje po stezce kolem Děvína až pod soutěsku. Pomyslnou osmičkou kolem skály Martinka se vstavačovými loukami se cesta opět dostává pod soutěsku, kterou vede prudké stoupání směrem k vysílači na vrcholu Děvína. Odměnou je kromě výhledu do krajiny i lokalita s výskytem písečnice velkokvěté, která roste jedině na tomto místě v celé ČR.

         Druhý den se skupina přepravuje do Perné, odkud přes Stolovou horu i s batohy na zádech míří ke kopci Turold. Z množství květů Stolové hoře v tomto období vévodí divizna brunátná, která rovněž patří mezi vzácné druhy typické pro tuto lokalitu. Jeskyně Na Turoldu, kde je objednaná prohlídka, jsou možností, jak poznat důkladněji a zevnitř to, po čem se dva dny jen chodí.

        Cesta vlakem z Mikulova přes Břeclav a Brno je pak dostatečně dlouhá na to, aby se dala zaspat únava a bolavé nohy, čehož většina účastníků velmi ráda využívá. Kromě propocených věcí si tak jistě všichni domů přivážejí již jen samé pozitivní zážitky a poznatky pracně vychozené po pálavských svazích.