Příběhy bezpráví

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 29. 11. 2007

   Gymnázium Bučovice se zapojilo do projektu společnosti Člověk v tísni. Objednali jsme film In nomine patris (Snímek je fiktivní rekonstrukcí pozadí tzv. čihošťského zázraku. Podle svědků se v prosinci 1949 během mše v kostele v malé vesnici Čihošti několikrát pohnul půlmetrový krucifix na oltáři. Farář Josef Toufar byl StB zatčen, krutě vyslýchán a nucen k přiznání, že pomocí provázků hýbal s křížem. Nakonec byl odsouzen k smrti.) a uspořádali besedu s členy Konfederace politických vězňů panem Robešem z Holubic a panem Trávníčkem z Křenovic. Akce se zúčastnili studenti maturitních ročníků, ale film bude jistě přínosem i pro další studenty zvláště dějepisného a společenskovědního semináře.

Film i beseda jsou pro studenty jednou z možností, jak se dovědět více o naší totalitní minulosti. Jsem přesvědčena, že tato aktivita přispěje k rozšíření povědomí mladých lidí o vývoji naší země v poválečném období a k pochopení složité situace 50. let 20. století.

PhDr. Emilie Kostrbová, organizátorka akce