Historie nejen literární

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Cestování, Vydáno dne: 02. 10. 2007

   
Studenti VI. a 2. A jeli ve středu 26. 9. 2007 na exkurzi do Třebíče a Kralic nad Oslavou. V Třebíči si prohlédli románsko-gotickou baziliku sv. Prokopa a židovskou část města, která byla v 90. letech vyhlášena památkou Unesco. Staré křivolaké uličky, oprýskané domy, neopakovatelná atmosféra židovské zvláštnosti. Tu návštěvníkům přiblížil i výklad průvodce a výstava židovských náboženských předmětů v synagoze.Druhým cílem exkurze byly Kralice nad Oslavou, kde se nachází Památník Bible kralické. Studenti viděli nejen vzácnou literární památku, ale také řadu dobových předmětů, školních pomůcek včetně knih, prohlédli si repliku originálního tiskařského lisu, navštívili kostel sv. Martina a zastavili se u pomníku Bible, který je svého druhu jediný na světě. V památníku i v kostele dostali studenti zajímavé poučení nejen o bibli samotné, ale i o historických souvislostech a zajímavostech. Studenti kvinty a prvního ročníku, těšte se do Třebíče a do Kralic (vzkazují vyučující češtiny).Mgr. Marta Urbánková, vyučující českého jazyka

Další informace lze získat na www stránkách Kralice nad Oslavou a Židovská čtvrť - Třebíč