Směrnice BOZP

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 04. 09. 2006

Dle vydaných pokynů nadřízených orgánů školy byla vypracována "Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví studentů školy" pojednávající o bezpečnosti nejen v rámci školní budovy, ale i na dalších školních akcích - lyžařské kurzy, výcvik plavání, sportovně-turistické kurzy, zahraniční výjezdy, ... Plné znění tohoto dokumentu můžete nalézt zde nebo přes menu ve vnitřních směrnicích školy.Sem vložte příslušný text včetně HTML syntaxe nebo v případě nevyužití této části vše vymažte - tedy včetně tohoto textu!