Sportovní kurz třídy III.

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Cestování, Vydáno dne: 12. 06. 2006

Školní výlet se sportovním zaměřením se letos obešel bez obvyklé jízdy na kolech a místo ní se studenti věnovali aktivitám na lanových překážkách a hrám v přírodě. Vzhledem k chladnému a deštivému počasí se navíc tato varianta ukázala jako "výhra".

První den proběhlo ubytování a seznámení s prostorem tábora, kde měli studenti k dispozici nejen hřiště na volejbal a nohejbal, ale i celou řadu stanovišť pro pohybové aktivity.

Pod vedením instruktorů většinou všichni absolvovali i náročné "atrakce" jako byla nízká lana, lana v 7 metrech, jízdu na raftech, noční hru, paintball, airsoft, střelbu ze vzduchovky a kuše. Doplňkově byly zařazovány "klasické" hry nohejbal a volejbal, ale i drobné pohybové hry zaměřené na spolupráci ve skupině (rozplétání rukou, lana, ...) a navození atmosféry důvěry (běh uličkou, ...).

I přes náročný program se žádný ze studentů nezranil a většina účastníků překonala i nástrahy deštivého počasí bez újmy na zdraví.

Jan Stavělík, třídní učitel