"Mezinárodní" setkání

Autor: administrator <wadmin(at)gymbuc.cz>, Téma: Hudba, tanec, výtvarná díla..., Vydáno dne: 11. 05. 2006

V rámci programu 11. ročníku výměnného zájezdu Gymnázia Bučovice s Grammar School Dartford se konalo tradiční setkání účastníků spojené s kulturním programem.

Hlavními účastníky setkání byli samozřejmě studenti z Dartfordu vedení pěti učiteli. Hlavním organizátorem na anglické straně je profesor Brian King, který v krátkém projevu ocenil spolupráci s naší školou a vyzdvihl letošní ročník, ve kterém se sešel dobrý studentský i učitelský kolektiv.

Dále se akce zúčastnili i zástupci našeho města - místostarosta Mgr. Oldřich Holásek a vedoucí odboru školství, kultury a sportu Mgr. Aleš Navrátil. Za naše gymnázium pronesl projev ředitel školy Mgr. Jiří Vlček.

  Kulturní program:
 1. Veronika Michálková (3. A)
  zpěv a klavírní doprovod - "My Immortal"
 2. Jan Matyáš (2. A)
  zobcová altová flétna - "Largo ze Sonaty F dur"
 3. Lenka Sárazová (VI.)
  housle - "hudba z filmu Amélie z Montmartru"
 4. Marie Boudová (VI.)
  klarinet - "Václav Tuček: koncert B dur část 1. věty"
 5. Eliška Žižlavská (VI.)
  klavír - "Wolfgang Amadeus Mozart: Turecký pochod"
 6. pěvecký sbor Gymnázia Bučovice
  Tancuj, tancuj: česká lidová
  Hej, Jude: anglická populární