Ročník

1909   1910  
1911   1912   1913   1914   1915   1916   1917   1918     ----     1920  
1921   1922   1923   1924   1925   1926   1927   1928   1929   1930  
1931   1932   1933   1934   1935   1936   1937   1938   1939   1940  
1941   1942   1943   1944   1945   1946   1947   1948   1949   1950  
1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960  
1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970  
  ----     1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980  
1981   1982   1983   1984   1985   1986   1987   1988   1989   1990  
1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000  
2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010  
2011  

1981 4. A
Třídní profesor: Boris Vlach
Kateřina Doležalová, Vlasta Drbalová, Carmen Faltýnová, Hana Hrubá, Petr Hujňák, Petr Chalabala, Ludmila Chaloupková, Petr Kašpárek, Radoslava Krahulíková, Dana Krejčířová, Jiří Kubiš, Helena Kučerová, Oldřich Macháč, Lenka Macháčová, Jitka Machová, Lenka Matulová, Miroslav Merta, Yvetta Meszarosová, Dagmar Nahodilová, Marie Nezdařilová, Karel Novák, Antonín Obr, Jaroslava Pazourková, Eva Procházková, Hana Punčochářová, Iva Rossi, Stanislav Smisitel, Ilona Šmerdová, Lenka Teclová, Ilona Valehrachová, Jaroslav Válka, Jitka Vymazalová, Stanislava Vymazalová, Ivana Žižlavská, Karla Žourková
1981 4. B
Třídní profesor: Miroslav Poláček
Bohumila Babirádová, Jitka Berčáková, Jitka Brtníčková, Ludmila Cigánková, Hana Eremiášová, Dana Facková, Stanislava Formánková, Hana Hanáková, Jana Hegerová, Leona Hrubá, Marcela Chvátalová, Jan Jelínek, Jana Knotková, Hana Kunderová, Miroslav Machálek, Zdeňka Majárková, Eva Měkynová, Elena Moresová, Blanka Nehněvajsová, Jiřina Ondříková, Oldřiška Plchotová, Jana Prokopová, Karel Růžička, Věra Sedláková, Michal Suchý, Magdalena Šedá, Pavel Tomanec, Jana Vlachová, Hana Voříšková, Gabriela Zourková, Lenka Žižková


1982 4. A
Třídní profesor: Růžena Dvořáková
Miroslav Dostál, Jana Doubková, Radek Duraja, Zdeňka Gálová, Jana Gošová, Jana Grünwaldová, Arnošt Hanáček, Petr Hanák, Milan Hrabovský, Radim Hrouz, Ivo Jedlička, Zbyněk Kamenický, Irena Kučerová, Ladislav Kudlička, Eva Malinková, Šárka Malinková, Zbyněk Máša, Vladimíra Merlíčková, Alena Michálková, Alena Němcová, Marie Němcová, Roman Olejník, Jiří Petružálek, Miroslav Poláček, Romana Remešová, Milan Skokan, Miloslav Staněk, Helena Šedivá, Kateřina Škodíková, Stanislav Štefánek, Pavel Šubrt, Vlastimila Valentová, Lenka Valihrachová, Vít Žbánek Petr Žilka
1982 4. B
Třídní profesor: Bořek Moučka
Stanislava Audyová, Stanislav Cenek, Šárka Dráždilová, Helena Drlíková, Helena Habánová, Blanka Holásková, Ilona Horáková, Marie Horáková, Eva Kalvodová, Zdeněk Kučera, Helena Machálková, Ervín Majdloch, Jitka Maříková, Jaroslava Mazlová, Richard Michalík, Jana Němcová, Pavel Pour, Jaroslava Roháčová, Josef Skládanka, Vladimír Soukop, Zdena Spáčilová, Jan Staněk, Pavel Svobodník, Ivana Svobodová, Eva Šedá, Libuše Šplouchalová, Michaela Vognárová, Zdeňka Žilková

1983 4. A
Třídní profesor: Dagmar Škodíková
Marta Beránková, Jitka Červinková, Vladimíra Facková, Jiří Foitl, Luběna Formánková, Ivan Hála, Jitka Häringová, Pavel Henrich, Vladimíra Kaňová, Pavel Košťál, Jana Krejčí, Petr Kremz, Radek Kudlička, Luděk Levíček, Radovan Majnuš, Ivana Marečková, Dagmar Marková, Dalibor Musil, Světlana Myslivcová, Zdeněk Petráš, Petr Prokop, Zdeněk Rybnikář, Jana Rybnikářová, Lubomír Staněk, Lea Šatná, Libor Šedý, Soňa Šímová, Naděžda Válková, Iveta Vejvodová, Miroslav Zapletal, Vladimír Zbožínek, Ilona Zvěřinová
1983 4. B
Třídní profesor: Jiří Vlček
Radomíra Bocková, Petr Buchta, Libuše Crháková, Andrej Červinka, Jiří Dočekal, Naděžda Gajdošíková, Veronika Gorčáková, Iveta Grycová, Daniel Hanák, Zuzana Hladůvková, Milan Hlaváč, Lenka Hodinová, Jana Jonášová, Hana Kovářová, Jarmila Krátká, Jana Křenová, Jana Křivánková, Marek Kuchyňka, Hana Kvapilová, Simona Kytková, Alena Losmanová, Eva Martinková, Miroslav Maruška, Hana Maříková, Luboš Pajtina, Mojmír Pokorný, Blanka Pospíšilová, Jana Puklová, Stanislav Říha, Hana Suchánková, tanislav Štěpánek, Lenka Tiptová, Hana Vlachová, Milena Zemanová, Eva Žáková


1984 4. A
Třídní profesor: Vlasta Kotyzová
Martina Bačová, Hana Benešová, Olga Blatná, Jitka Buchtová, Ivana Čtvrtníčková, Jan Dofek, Michal Hanák, Pavla Hložková, Pavel Hoňka, Jitka Husovská, Tomáš Jelínek, Jiřina Kachlíková, Pavel Kostrhoun, Vladimíra Kraicigerová, Alena Kučerová, Ivana Kvasničková, Karel Mařík, Milada Medková, Květoslava Moudrá, Daniela Osolsobě, Ivana Pittová, Jiří Pospíšil, Helena Potočná, Eva Sedláčková, Ivana Suchá, Miroslava Šedivá, Arnošt Šmerda, Karel Tihelka, Jana Trněná, Irena Vévodová, Bohdana Zemanová, Jitka Žilková
1984 4. B
Třídní profesor: Mojmír Merlíček
Karel Bílek, Jarmila Dvořáková, Lenka Dvořáková, Jiří Florián, Hana Floriánová, Lenka Gulová, Ivona Ingrová, Ilona Janatková, Jiřina Jílková, Zdenka Jordová, Lenka Jozsová, Dagmar Jurčáková, Helena Kadlecová, Pavlína Karmasinová, Věra Kašpárková, Hana Kebrlová, Jan Mazuch, Renata Mazuchová, Lenka Mořická, Jarmila Přibilíková, Jarmila Ragasová, Miloš Röhrer, Ivo Rotrekl, Miroslava Rotreklová, Eva Setínková, Dagmar Strmisková, Dana Svobodová, Hana Špačková, Jaromíra Vránová, Lenka Zabloudilová, Miroslava Zouharová

1985 4. A
Třídní profesor: Miloslav Pacola
Petr Bartoš, František Burian, Soňa Černá, Blanka Dostálová, Dáša Dostálová, Hana Gebauerová, Libor Hála, Dagmar Hálová, Jitka Hanáková, Jarmila Hladká, Hana Hložková, Ivan Charvát, Petr Jaroš, Blanka Kachlíková, Zdeňka Kartusová, Miroslav Kostiha, Roman Kostiha, Libuše Lefnerová, Zdeněk Mach, Jitka Machalová, Helena Marečková, Petra Mendlíková, Iva Nejedlíková, Dana Novakovská, Luděk Odrazil, Jarmila Palíšková, Dagmar Pogšteflová, Alena Rosslerová, Iveta Skácelová, Jiří Šarman, Olga Šimoníková, Lenka Štěpánková, Edita Šullová, Dagmar Václavíková, Zdeněk Vičar, Drahomíra Wolfová
1985 4. B
Třídní profesor: Vladimír Štibora
Jitka Bačová, Radmila Blažková, Miluše Bukvaldová, Iveta Cigánková, Daniela Drbalová, Josef Dvořák, Jarmila Fiamoli, Dana Frankotová, Bohumil Hanák, Taťána Hašková, Marek Hermann, Renáta Holásková, Eva Horáčková, Dagmar Janíčková, Jolana Kaloudová, Renáta Krautová, Renáta Křenová, Lenka Kučerová, Milana Matúšková, Zdeňka Olšerová, Jaroslav Palán, Blahoslava Pěnčíková, Zdeňka Rozbořilová, Věra Ručová, Miroslav Staněk, Zbyněk Švábík, Radek Tesařík, Radovan Trněný, Milan Uhlíř, Alexandra Valnohová, Jaroslava Veverková, Dagmar Všetečková, Elena Vykouřilová


1986 4. A
Třídní profesor: Miroslav Poláček
Milan Beránek, Dagmar Cigánková, Marie Červinková, Roman Duraja, Miroslav Hasala, Martina Hegrová, Soňa Chalupová, Anna Jabůrková, Iveta Janoušková, Martina Kohoutková, Marcela Kolovrátková, Bohumír Konečný, Renata Kovářová, Ingrid Kučerová, Eva Kyjovská, Lenka Máčalová, Jana Machalová, Magdalena Machová, Aleš Marhold, Jana Michálková, Iveta Mrázová, Ivan Novák, Lenka Nováková, Ludmila Otrubová, Hana Pazourková, Milena Procházková, Monika Puklová, Silvestr Rozkydal, Dagmar Skácelová, Ivo Slanina, Eva Šaclová, Šárka Teclová, Alena Tesařová, Lubomír Vrána
1986 4. B
Třídní profesor: Boris Vlach
Lea Bartošová, Martin Čech, Radek Daniš, Jaromír Fridrich, Eliška Gregorová, Dagmar Hanáková, Petra Hrouzová, Václav Hrubý, Petr Chabičovský, Lenka Janíčková, Jiří Knesl, Andrea Kolajová, Helena Konrádová, Marcela Krčková, Marcela Krčmářová, Josef Marek, Gabriela Medková, Zdenka Navrátilová, Eva Novotná, Marcela Ondráčková, Ilona Píšťková, Vlasta Poláčková, Vít Pozdíšek, Jan Přerovský, Lucie Seitlová, Jitka Slezáčková, Romana Suchomelová, Renáta Svobodová, Renáta Szabová, Radek Štuchal, Jana Tesáčková, Hana Vráblová, Jaroslava Vránová

1987 4. A
Třídní profesor: Bořek Moučka
Jana Bauerová, Eva Blažíčková, Zita Cecálková, Helena Čechová, Miroslav Hlásenský, Vladislav Horák, Dušan Hrabovský, Jana Indruchová, Petr Jetelina, Zlatuše Kleinová, Eva Klučková, Robert Knápek, Marie Kršková, Bronislava Majnušová, Irena Malá, Tomáš Maláč, Ivana Nádeníčková, Dagmar Náplavová, Světlana Pavláková, Radek Punčochář, Oldřiška Salátová, Hana Sedláčková, Roman Seitl, Julie Strmisková, Lenka Svobodová, Milan Šedivý, František Šesták, Ludmila Šoupalová, Ivana Štrajtová, Jana Trumpešová, Hana Uhlířová, Luboš Vejmola, Marie Venerová, Alena Vóberová
1987 4. B
Třídní profesor: Jiří Vlček
Zdeněk Bašta, Helena Bílková, Ivan Drbal, Radmila Facková, Otakar Fiala, Dana Fryčarová, Michaela Horká, Jitka Hradilová, Světlana Hušáková, Ivana Kachlíková, Věra Králíčková, Iveta Křívánková, Karel Mlčoušek, Lenka Nebojsová, Květoslava Němcová, Petr Novák, Jitka Novotná, Josef Odrazil, Renata Pánková, Pavel Plavina, Hana Posoldová, Jaroslav Poul, Vladimír Procházka, Milan Prokop, Eliška Rozbořilová, Jana Růžičková, Dagmar Říhová, Iveta Sedláčková, Jitka Staňková, Eva Stenchláková, Ivo Šarman, Ilona Vacková, Marcela Vejvodová, Eliška Vykoukalová, Libor Zourek


1988 4. A
Třídní profesor: Dagmar Škodíková
David Doležel, Iva Grünwaldová, Petr Hocek, Martina Horáková, Vladimír Hudec, Luběna Chloupková, Marcela Janoušková, Lenka Kafarová, Petr Kotyza, Jiří Kříž, Libor Kučera, Pavel Lefner, Miriam Machálková, Vladimíra Machalová, Jiří Macháň, Jitka Masařová, Hana Matoušová, Renatta Novotná, Vítězslava Novotná, Yvona Ondráčková, Jana Pláňavská, Eva Rybnikářová, Eva Rýznerová, Marie Ševčíková, Bronislava Škrabalová, Magdalena Štreitová, Petr Štuchal, Věra Šujanová, Jana Turkovská, Miroslav Uhlíř, Dita Vránová, Aleš Vylam, Bohdana Zachovalová, Dušan Žatecký, Roman Žilka
1988 4. B
Třídní profesor: Marie Hrozová
Radka Aufová, Irena Balonová, Petr Cigánek, Monika Čadílková, Luděk Dvořan, Lubomír Fink, Renata Hanousková, Miroslava Havránková, Aleš Charvát, Roman Janků, Lenka Kalvodová, Olga Klečková, Ludmila Kolesová, Jovanka Králová, Anna Křetínská, Hana Kučerňáková, Luděk Kutil, Igor Machálek, Radim Masařík, Zdeňek Masařík, Alena Mihalíková, Alena Otrubová, Vlastimil Pospíšil, Ivana Přikrylová, Lenka Pulkrábková, Alena Quirenzová, Jana Sedláčková, David Schrot, Soňa Skipalová, Vítězslav Slezáček, Marcela Valešová, Renata Vašková, Eva Zabloudilová

1989 4. A
Třídní profesor: Marta Kuchtová
Lucie Berčáková, Miroslav Bílek, Jana Divišová, Jaroslava Fiantová, Iveta Fišerová, Pavla Hoždorová, Olga Hrdová, Hanuš Hudec, Helena Hutirová, Aleš Kabela, Miroslava Kocourková, Ivana Kosová, Jana Košová, Hana Kovaříková, Martin Krahulík, Bohumír Langer, Kamila Lebedová, Věra Machalová, Daniel Mendl, Aleš Navrátil, Kateřina Pelikánová, Jana Rotreklová, Zdeněk Rybnikář, Martina Salomonová, Hana Skokanová, Dana Spáčilová, Gabriela Staňková, Andrea Svobodová, Eva Šafránková, Martin Šiler, Kateřina Štamfestová, Pavel Tihelka, Martina Tihelková, Eva Ulbrichtová, Iva Vlčková, Olga Zajícová
1989 4. B
Třídní profesor: Vlasta Kotyzová
Eva Bauerová, Marie Bílková, Marta Cenková, Marie Cupáková, Jitka Doupovcová, Igor Fiala, Petr Holoubek, Bohdana Hradečná, Radek Chalabala, Pavlína Jeřábková, Eva Komárková, Anna Konečná, Jana Kovaříková, Jana Kravicová, Vítězslav Loucký, Lenka Maláčová, Eva Malinová, Magdalena Matulová, Naděžda Němcová, Eva Obdržálková, Jiří Ostrožlík, Andrea Poláčková, Marie Prachařová, Vojtěška Prokopová, Ilona Radvanová, Lenka Rybnikářová, Alena Skřivánková, Jitka Součková, Robert Spáčil, Tomáš Studený, Miroslav Svoboda, Eva Ševečková, Světlana Šmédková, Ivo Švábenský, Radek Viktoryn, Vladana Žáková


1990 4. A
Třídní profesor: Vladimír Štibora
Ladislava Bartoníčková, Jana Bílková, Lenka Braná, Pavel Černý, Vanda Drinková, Ivana Entrová, Alice Grecová, Dušan Hlaváč, Andrea Hubíková, Renáta Hudcová, Jana Hušáková, Milada Ingrštová, Věra Janků, Zdeňka Jiráková, Patrik Kabátník, Martina Kachlíková, Iva Keprtová, Eva Kučerová, Lukáš Kupčík, Jiří Kutra, Anna Macková, Ingrid Marková, Dagmar Matulová, Jiří Němec, Marcela Olšová, Anna Otrubová, Jana Otrubová, Vladimíra Slezáčková, Alena Smutná, Bohuslav Sobotka, Blažena Šolcová, Rostislav Tesařík, Radomír Tichý, Iveta Vykoukalová, Jiří Zajdák
1990 4. B
Třídní profesor: Miloslav Pacola
Renata Bártová, Hana Berčáková, Bronislav Budík, Jana Budíková, Marcela Budíková, Dana Cupáková, Miroslav Čermák, Jana Fialová, Helena Filipová, Pavla Gregorová, Hana Havránková, Radoslava Hlavoňová, Lenka Hložková, Eva Horská, Eva Hradilová, Irena Janíčková, Denisa Kopečková, Jiří Kubík, Jana Kuncová, Markéta Lukášová, Květoslava Nováková, Karel Pliml, Kateřina Poltová, Eva Rozčínská, Bohdan Slanina, Jiří Soustružník, Petra Šafaříková, Martina Tesaříková, Marcela Vacková, Radovan Válek, Zuzana Vodičková, Michal Vrána, Radim Vrána, Helena Vykoukalová

1991 4. A
Třídní profesor: Mojmír Merlíček
Petr Auf, Irena Doupovcová, Gabriela Dreslerová, Jana Drmolová, Ludmila Dudášová, Petra Dvouletá, Milič Fojt, Vladimíra Honsová, Markéta Horká, Romana Hrazdilová, Libor Charvát, Markéta Jeřábková, Radim Kalivoda, Lenka Kneiflová, Jiřina Kotolanová, Blanka Kubová, Lucie Kubová, Miluše Nezvalová, Romana Ondrušíková, Karel Pazourek, Šárka Poláčková, Zdeněk Pololáník, Milena Pospíšilová, Martina Přerovská, Vlasta Přibilíková, Lubomír Přikryl, Radim Reška, Jana Rivolová, Tomáš Sekanina, Marcela Sobotková, Jiří Stejskal, Lucie Tomanová, Boris Vlach, Markéta Vránová, Jan Zachrla, Denisa Zyková
1991 4. B
Třídní profesor: Boris Vlach
Jakub Brunclík, Bohuslav Fiala, Petra Frymlová, Martina Goliášová, Ivo Gottwald, Denisa Gregorová, Iva Halasová, Věra Hlaváčková, Lenka Holubová, Monika Horáková, Květoslav Hošek, Hana Hrstková, Miroslava Hřebíčková, Petra Janalíková, Markéta Jarošová, Jana Kachlířová, Hana Kolářová, Andrea Konrádová, Richard Kotulan, Hana Kovaříková, Martina Kršková, Jana Machálková, Martina Maláčová, Magdaléna Maříková, Martin Matoušek, Iva Minaříková, Jarmil Müller, Ladislav Potužák, Igor Suchánek, Luboš Válka, Dita Vránová, Martina Vytopilová, Monika Zálešáková, Radomír Zemánek


1992 4. A
Třídní profesor: Dagmar Škodíková
Irena Bánská, Ilona Bílková, Jana Blažková, Alena Číková, Marek Daněk, Tomáš Dofek, Hana Dohnalová, Hana Drinková, Dana Fialová, Marie Grulichová, Petr Halamíček, Petr Halamíček, Andrea Havlásková, Irena Hudková, Lenka Hutirová, Martin Chalupa, Jana Chovancová, Petra Jandová, Miroslava Jelínková, Marcela Koláčná, Jaroslav Kotolan, Magda Kučerová, Michaela Matuchová, Alena Moudrá, Karel Nemuchovský, Barbora Pelikánová, Šárka Poltová, Ester Rehovičová, Ester Rehovičová, Sylva Rozsypalová, Markéta Sadílková, Lenka Sedláčková, Michal Sklenář, Lenka Šemorová, Soňa Švehlová, Jan Šwierk
1992 4. B
Třídní profesor: Marie Hrozová
Zdeněk Bárta, Vladimíra Bartlová, Eva Bartoníčková, Markéta Bazalková, Daniela Blahutková, Dana Černá, Zdeňka Doležalová, Martin Doupovec, Petra Dvořáková, Jana Filípková, Hana Habartová, Bohdan Horňák, Andrea Jelínková, Silvie Kameníková, Přemysl Král, Lenka Kratochvílová, Aleš Kříž, Lydie Kubová, Irena Kunecká, Monika Loužecká, Pavel Masařík, Karel Matula, Martina Neužilová, Petra Obdržálková, Lenka Partyková, Jitka Piusová, Taťána Polková, Hana Přikrylová, Ivana Pulkrábková, Daniel Střelec, Jiří Šimeček, Jitka Viktorynová, Jana Voříšková, Miroslav Zemánek, Hana Zvonková

1993 4. A
Třídní profesor: Zdenka Lokajová
Andrea Aulehlová, Jana Bajerová, Petr Balzer, Petra Hemzová, Mojmír Hložek, David Holzer, Jana Jabůrková, Lada Jelínková, Tomáš Jerson, Jana Juřenová, Milan Kachlík, Hana Komárková, Pavel Krčmář, Hana Láníčková, Štěpán Leitner, Ladislav Lokaj, Jana Macháňová, Hana Marková, Marian Mazuch, Igor Mikyska, Radek Navrátil, Petra Nohelová, Eva Pikolová, Vít Pokorný, Miroslava Polachová, Josef Ryšávka, Lena Streitová, Leona Šebestová, Igor Šimoník, Pavlína Štuchalová, Daniela Tesaříková, Michaela Vintrová, Lenka Vytopilová, Michaela Wolfová, Šárka Zobalová
1993 4. B
Třídní profesor: Miloslav Machálek
Zdeněk Bakič, Michaela Balzarová, Dagmar Bártová, Simona Cecálková, Simona Dragová, Richard Fischer, Petra Hálová, Petr Hlaváč, Hana Hodová, Radim Houšť, Pavel Hrazdil, Jindra Hrazdilová, Pavla Ingrštová, Iva Jandlová, Jan Kocman, Milada Kolaříková, Eva Kosová, Marek Kuchta, Iva Lusková, Hana Mazalová, Veronika Mendlíková, Eva Navrátilová, Petr Novotný, Petra Poláčková, Lenka Procházková, Ivan Říha, Petra Šprňová, Zdeňka Štablová, Lucie Valehrachová, Renata Veselá, Petr Vylam, Pavel Zachrla, Igor Zukal


1994 4. A
Třídní profesor: Vlasta Kotyzová
Dagmar Behanovská, Helena Bílková, Kamila Buchtová, Petra Červinková, Petr Doležal, Ivana Doupovcová, Tomáš Habarta, Jaroslav Hynšt, Pavel Chládek, Daniela Jelínková, Martina Krejcarová, Jiří Kupka, Andrea Lokajová, Zbyněk Machala, Linda Machová, Daniela Michálková, Andrea Nováková, Veronika Nováková, Martina Pokorná, Blanka Pospíšilová, Jana Pospíšilová, Jaromír Pytela, Zuzana Růžičková, Ivana Řeháková, Simona Sedláčková, Jan Sekanina, Zdenka Sigmundová, Eva Smejkalová, Roman Svobodník, Jana Syřišťová, Petra Štamfestová, Helena Viktorinová, Roman Vozdecký
1994 4. B
Třídní profesor: Emilie Kostrbová
Dana Bilčíková, Michaela Cenková, Daniela Černá, Věra Filípková, Andrea Flodrová, Dáša Hofírková, Pavel Hrabovský, Iva Chloupková, Ivana Jelínková, Denisa Klimešová, Olga Klobasová, Martina Kryštofová, Dana Marešová, Monika Mikulová, Jitka Moudrá, Jana Nováková, Tomáš Palát, Petr Palica, Martin Pešák, Monika Procházková, Alice Putnová, Radek Sedlář, Igor Slezáček, Katka Šoupalová, Věra Šťastná, Karel Venera, Miloslava Vránová, Zdeněk Vykoukal, Renata Zachrlová, Stanislav Závodný, Petra Žbánková, Světlana Ždánská

1995 4. A
Třídní profesor: Miroslav Poláček
Tomáš Balog, Marek Doležal, Tomáš Drápal, Ivo Facek, Radek Geisberger, Anna Gregorová, Kamila Gregorová, Miroslava Hanáková, Alena Hloušková, Jana Hloušková, Hana Hrabovská, Jana Hynštová, Zlata Hynštová, Jana Jeřábková, Lucie Keprtová, Eva Kneiflová, Martina Kořínková, Michal Kostrba, Zdenka Kyjovská, Jan Mohelský, Martin Novák, Eva Ondráčková, Jana Pospíšilová, Eva Potáčová, Jiřina Pytelová, Petra Rokosová, Hana Ryšávková, Martina Sedláčková, Jan Stavělík, Marta Šikutová, Karla Šimková, Jaroslav Tesáček
1995 4. B
Třídní profesor: Miloslav Pacola
Michaela Brňáková, Jitka Břoušková, Pavel Budík, Jana Červinková, Jana Daňková, Ondřej Fiala, Tomáš Florian, Petra Holečková, Jana Hrubá, Hana Hurhotová, Petr Chládek, Dana Ježorková, Milana Juráková, Martina Kalábová, Alice Králová, Gabriela Kršková, Petr Křivánek, Marek Letecký, Dita Lusková, Ivo Matyáš, Josef Michálek, Marta Nováková, Michaela Nováková, Petra Ostrovská, Vít Pazourek, Petra Pokludová, Jana Rybnikářová, Milan Strachoň, Petra Šimoníková, Dušan Šubrt, Radoslav Trautmann, Dana Vernerová, Petr Vérosta, Magda Zbranková, Luděk Zelinka


1996 4. A
Třídní profesor: Štěpán Radič
Evžen Čáslava, Radek Černý, Světlana Ditrichová, Dana Divišová, Irena Fojtová, Marta Kalábová, Soňa Kneiflová, Světlana Kulhánková, Marie Kuncová, Jana Meluzínová, Leona Miková, Petra Nováčková, Martina Nováková, Hana Paulinová, Jitka Pechová, Přemysl Putna, Petr Ryšávka, Pavla Řiháková, Eva Sedláčková, Jan Sekera, Kateřina Skřivánková, Tamara Slavíčková, Hynek Spáčil, Pavlína Šedá, Vítězslav Ševčík, Jaromír Šmerda, Marcela Špačková, Marie Voňková
1996 4. B
Třídní profesor: Marie Hrozová
Andrea Alexandrová, Jitka Antonovičová, Hana Hebronová, Hana Hermanová, Radek Hradil, Petra Hradilová, Hana Hrubá, Martin Knesl, Marcela Konečná, Ondřej Krahula, Jaroslav Krška, Michal Křížka, Michaela Lefnerová, Daniela Macháňová, Markéta Nejedlá, Hana Obdržálková, Petra Podaná, Marcela Pospíšilová, Zuzana Skřivánková, Martin Sladký, Jana Smolenická, Hana Streitová, Monika Szufnarowská, David Vágner, Pavla Vylamová, Ivana Vytopilová, Jindřich Wolf, Milan Zoglauer, Otto Zwettler, Petr Žižlavský

1997 4. A
Třídní profesor: Marta Kuchtová
Petr Doupovec, Šárka Hofírková, Roman Holoubek, Lenka Krátká, Blanka Letecká, Ilona Machalová, Michal Malý, Dagmar Matyášová, Igor Novozámský, Eva Poláčková, Pavla Poláková, Silvie Rotreklová, Pavlína Sigmundová, Lukáš Šedivý, Šárka Tomšicová, Michal Učeň, Jarmila Volešová
1997 VII. A
Třídní profesor: Boris Vlach
Lenka Asnaďová, Eva Bébarová, Monika Blechová, Michal Boudný, Josef Bureš, David Černý, Milan Dobeš, Jaroslav Dragan, Eva Fialová, Hana Halasová, Olga Hálová, Vít Hanák, Petra Hanáková, Kamila Holásková, Šárka Húserková, Ondřej Kalvas, Martin Kočí, Eva Konečná, Daniela Kostrbová, Hana Krejčiříková, Iva Kučerová, Markéta Meluzínová, Michal Mrskoš, Jana Němcová, Renata Nováková, Martin Petržela, Barbora Polesová, Andrea Přibilíková, Jana Rakovská, Marta Venerová
1997 VII. B
Třídní profesor: Vladimír Štibora
Alena Antonovičová, Radek Červinka, Simona Dunová, Petra Filípková, Zdeněk Gottwald, Barbora Hašková, Jana Hemzová, Lenka Hustolesová, Karin Jarolíková, Pavlína Kohoutková, Kateřina Konečná, Jiří Kovařík, Klára Kratochvílová, Aleš Křivánek, Pavlína Lefnerová, Aleš Macháč, Zuzana Maláčová, Monika Mixová, Lenka Neužilová, Eva Oulehlová, Miroslava Pelková, Lucie Plotěná, Lucie Rolková, Radim Sedláček, Jiří Skokan, Bronislav Sochor, Renata Šolcová, Miroslav Šubrt, Veronika Šubrtová, Kateřina Švehlová, Romana Vašíčková, Vladislav Zouhar
1997 VII. C
Třídní profesor: Marie Charvatová
Lenka Bartlová, Alice Bartošková, Soňa Coufalová, Silvie Dostálová, Jana Dvorská, Dana Dvořáková, Jana Gecová, Tomáš Hájek, Michal Halla, Radka Holečková, Lucie Horenská, Petra Hudečková, Hana Jordová, Martin Křížka, Miroslava Kučerová, Lucie Langová, Eva Lánská, Petr Libenský, Ladislav Mátl, Monika Nálezková, Roman Pažebřuch, Petr Pospíšil, Kateřina Resová, Tomáš Salajka, Michal Sysel, Michaela Škvírová, Jiří Šmerda, Hana Šmerdová, Alena Vránová, Svatava Walterová, Věra Zajícová, Markéta Zavadilová, Pavla Žbánková, Věra Žižlavská


1998 4. A
Třídní profesor: Vlasta Kotyzová
Lucie Červenková, Ludmila Červinková, Lenka Drápalová, Tomáš Fiala, Jitka Fialová, Martina Hašková, Táňa Holubářová, Ivana Jandlová, Andrea Jelínková, Petra Jonášová, Hynek Kepák, Doubravka Kolenčíková, Aleš Krahula, Gabriela Kůřilová, Alexandra Letochová, Jan Machala, Věra Poloučková, Ivana Roučková, Iveta Ryšánková, Ladislav Sekerka, Gabriela Sekerová, Radka Střeštíková, Petr Šiler, Michaela Vlachová, Pavlína Vlachová, Soňa Vykoupilová, Jana Zrnečková, Yvona Zwettlerová, Helena Žáčková
1998 VII. A
Třídní profesor: Miroslav Poláček
David Bodeček, Michal Drozd, Lucie Ficbauerová, Petr Hála, Petra Hlaváčková, Milan Hrubý, Kateřina Ježková, Eva Kartusová, Marián Klimeš, Kateřina Kopáčová, Lukáš Kratochvíl, Michaela Mikulášková, Barbara Ošancová, Blanka Palátová, Jana Pospíchalová, Martin Rája, Monika Rolková, Marie Viktorinová, Lucie Vilímová, Libor Vlach, Martina Zbytková
1998 VII. B
Třídní profesor: Libuše Součková
Andrea Bergerová, Veronika Cenková, Jana Červinková, Eva Filípková, Petr Fuksa, Hynek Charvat, Martina Koubková, Hana Machalová, Tomáš Matucha, Zuzana Nováková, Jaroslav Ondráček, Anna Ondráčková, Martina Otáhalová, Lucie Rakovská, Barbora Slámová, Petr Sotolář, Simona Trampotová, Kamila Zapletalová, Lenka Zelinková, Drahoslav Žila

1999 4. A
Třídní profesor: Bronislava Handrlová
Pavlína Andrlová, Martina Bilčíková, Lukáš Brulík, Milena Dostálová, Markéta Drápalová, Tibor Götz, Eva Jachymiáková, Alois Kaláb, Ondřej Konečný, Radim Kostík, Iva Krajová, Hana Kratochvílová, Martin Křemeček, Hana Leitnerová, Silvie Malá, Klára Manoušková, Roman Mikliš, Miroslav Molčík, Marek Novozámský, Hana Pavézková, Jana Pavlíková, Miroslava Plevová, Miloslav Polášek, Jarmila Sárazová, Daniela Stolarová, Jan Studýnka, Ivo Škvír, David Štourač, Zdeňka Vavřinová, Silvie Vrtková, Naďa Zugarová
1999 VII.
Třídní profesor: Marie Hrozová Kateřina Bečková, Magda Benešová, Alena Doležalová, Tomáš Dragan, Petr Hájek, Tomáš Hebron, Ludmila Hejdová, Ivona Henrichová, David Horák, Jiří Kohoutek, Lucie Kopáčová, Jitka Kuchaříková, Veronika Láníčková, Daniela Minaříková, Lenka Nezdařilová, Magda Petrášová, Jana Petrželová, Antoinette Plisková, Alena Režná, David Rožnovský, Petr Stavělík, Petr Šlampa, Kateřina Weidingerová, Ivo Zachoval, Lenka Zachovalová

2000 VII.
Třídní profesor: Jan Souček
David Ficbauer, Marie Filípková, Lucie Fuksová, Patrik Götz, Dana Hálová, Petr Hlaváček, Petr Hrabovský, Martin Hroza, Markéta Hrubá, Radek Jandora, Kateřina Janigová, Hana Klašková, Jan Konečný, Eva Lefnerová, Petr Lokaj, Veronika Lokajová, Markéta Mazálková, Ilona Mertová, Jana Milfortová, Markéta Nálezková, Petra Pešková, Vendula Pospíšilová, Hana Příhodová, Pavlína Pytelová, Jan Rája, Jan Sitár, Kateřina Soldánová, Jiří Štec, Barbora Trochtová, Michal Víta, Věra Zachovalová