Ročník

1909   1910  
1911   1912   1913   1914   1915   1916   1917   1918     ----     1920  
1921   1922   1923   1924   1925   1926   1927   1928   1929   1930  
1931   1932   1933   1934   1935   1936   1937   1938   1939   1940  
1941   1942   1943   1944   1945   1946   1947   1948   1949   1950  
1951   1952   1953   1954   1955   1956   1957   1958   1959   1960  
1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1968   1969   1970  
  ----     1972   1973   1974   1975   1976   1977   1978   1979   1980  
1981   1982   1983   1984   1985   1986   1987   1988   1989   1990  
1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000  
2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010  
2011  

1961 3.
Třídní profesor: Marie Vachová
Jana Bártová, Pavla Bártová, Marie Bilčíková, Oldřiška Bodečková, Marie Brídlová, Ludmila Čechová, Helena Čermáková, Jan Číhal, Ludmila Dohnalová, Eva Doleželová, Stanislav Halas, Jitka Chaloupková, Františka Jarošová, Pavel Kočí, Marta Krátká, Ivan Kratochvíl, Marie Kratochvílová, Anna Krčmařová, Ludmila Kučerová, Marie Lefnerová, Anna Lotreková, Miroslav Machálek, Jiří Macháň, Olga Malá, František Marhold, Svatava Matoušková, Anna Pilátová, Jarostav Polach, Emanuel Ryšan, Josef Stehlík, Jan Šedivý, Jaroslav Šejvl, Pavel Šolc, Věra Šperková, Karla Šubrtová, Jiří Vaverka, Eva Veselá, Lubomír Vrána, Irena Žižlavská

1962 3.
Třídní profesor: Antonín Vach
Josef Adámek, Ladislav Blahutka, Věra Čermáková, Jaroslav Fráňa, Marie Glaserová, Danuše Jarošová, Zdeněk Jelínek, Vlastimil Kameník, Ivan Kasal, Lubomír Konrád, Josef Křivánek, Helena Kudličková, Bohumil Letoš, Zdeněk Lokaj, Květoslava Náplavová, Ivan Novotný, Alena Pikolová, Marie Podmelová, Libuše Posoldová, Jan Přerovský, Jan Sedláček, Miroslava Skoumalová, Petr Slezák, Zdeňka Stehlíková, Věra Vondráčková, Hana Vránová, Bohumil Zezula


1963 3.
Třídní profesor: Štěpánka Galgoczyová
Zdeněk Adam, Vladimír Bárta, Věra Bilčíková, Josef Cenek, Pavel Daněk, Jan Dočkal, Dobra Gajdová, Jiří Chalupa, Naděžda Jančová, Zdeněk Kalabis, Marie Kalábová, Věra Kratochvílová, Marta Kremzová, Jaroslava Langerová, František Lánský, Olga Lišničová, Zdena Macháňová, Radslav Matoušek, Svatopluk Mazal, Bohumír Možný, Jaromír Obhlídal, Milena Ondrušová, Iva Parobková, Jana Provazníková, Květoslava Přikrylová, Marie Račická, Jiří Seménka, Miroslava Sladká, Vojtěch Smejkal, Milan Sobek, Zdena Střešinková, Zdena Stuchlíková, Stanislav Toman, Antonie Vránová, Zdena Vykoukalová, Jarmila Zukalová

1964 3.
Třídní profesor: Libuše Dvořáková
Naděžda Avražková, Věra Brzobohatá, Stanislav Červinka, Marie Heroudková, Anna Chaloupková, Jiřina Machálková, Eva Machalová, Vladimír Malý, Jarmila Marušková, Ludmila Navrátilová, Jan Obořil, Anna Ohnoutková, Zdeněk Petřík, Vlasta Pikolová, Zdeněk Piňous, Drahomíra Posoldová, Anna Rivolová, Anna Sádlíková, Jana Slezáčková, Jaroslav Surý, Stanislav Vrána


1965 3. A
Třídní profesor: Zuzana Valíčková
Miluška Bártová, Eliška Blaženková, Irena Cenková, Marie Doležalová, Ludmila Floriánová, Alena Hanáková, Marta Hanáková, Miluše Jeřábková, Jan Kalivoda, Libuše Kartusová, Jiřina Kaufová, Eva Klechová, Zdeňka Konečníková, Marie Kubíková, Jaroslava Machová, Milada Neumannová, Hana Petrželová, Jitka Petříková, Eva Pišová, Jitka Rýpalová, Naděžda Sekaninová, Ludmila Součková, Jiří Spáčil, Eva Stavíčková, Hana Straková, Anna Urbánková, Dana Valášková, Helena Vítková, Marie Zachrlová
1965 3. B
Třídní profesor: Růžena Dvořáková
Jaroslav Blatný, Radek Blecha, Jiří Doupovec, Štěpán Drinka, Josef Duraja, Leopold Fiala, Marie Fialová, Vladimír Fink, Miroslava Frýbortová, Jan Hála, Ivana Hradečná, Josef Jaroš, Jan Jörka, Jiří Králíček, Petra Kratochvílová, Jana Kršková, Leopold Lánský, František Pavlík, Blanka Peterková, Václav Pokorný, Anežka Račická, Jitka Říháková, Josef Sedlák, Marie Seménková, Marie Slavíková, Zdeněk Švelan, Marie Trpíková, Marie Vrtílková, Oldřich Zajíček, ext

1966 3.
Třídní profesor: Štěpánka Galgoczyová
Květoslava Bílková, Jarmila Čermáková, Miroslav Čumba, Marta Dohnalíková, Božena Filípková, Vladimír Fink, Miroslav Havránek, Svatopluk Hlaváč, Anna Houšťová, Drahomíra Hrozová, Miloslav Hudec, Marie Josefíková, Eduard Knesl, Jarmila Machálková, Milada Machalová, Olga Machalová, Hana Nebojsová, Jarmila Nečová, Oldřich Pekárek, Jitka Piňosová, Josef Postava, Eliška Přikrylová, Jaroslav Pukl, Jan Rendek, Jaroslav Rozčinský, Alois Rybnikář, Růžena Sekerková, Anna Skřivánková, Marie Slezáčková, Jindřich Smejkal, Zdenka Smejkalová, František Šujan, Hana Tinková, Jana Vašinová, Jana Vránová, Ludmila Vyhňáková, Lubomír Židlík


1967 3. A
Třídní profesor: Eva Jansová
Vlasta Balhárková, Zdena Bednaříková, Ludmila Cenková, Zdena Černá, Stanislava Dašovská, Jaroslav Filípek, Hana Hrdinová, Blanka Hromková, Radmila Chalabalová, Jarmila Jandlová, Libor Jetelina, Zita Ježková, Dana Kholová, Míla Kotyzová, Jana Kristenová, Milada Kutilová, Marie Matějovičová, Ludmila Nádeníčková, Jiřina Němcová, Věra Novotná, Miroslava Otoupalíková, Jan Pernikář, Věra Pírková, Jana Rousková, Jiří Rožnovský, Marcela Šmerdová, Věra Švédová, Věra Uhrová, Marie Valášková, Helena Veselá, Dana Viktorinová
1967 3. B
Třídní profesor: Štěpánka Poláčková
Milena Doupovcová, Zuzana Gardavská, Zdenka Handlířová, Milan Holoubek, Petr Kolář, Jana Kopřivová, Miroslav Korkeš, Vlasta Křížová, František Kuchta, Lubomír Langer, Emílie Lefnerová, Marta Machálková, Jan Mazal, Čestmír Miksa, Milan Němeček, Alois Obdržálek, Marie Podveská, Marie Potůčková, Zdena Strohschneiderová, Dagmar Ševčíková, Růžena Švaříčková, Vladimír Veselý, Jindra Vítková, Josef Vrána, Helena Vykydalová, Marie Zemanová
1967 3. C
Třídní profesor: Miloš Brázdil
Eva Čechová, Alena Čechovská, Danuše Dožalová, Jarmila Filová, Luděk Holoubek, Jarmila Hortová, Jaroslav Hynšt, Miloš Chládek, Zdena Jakubcová, Ivan Jandl, Zdenka Jurásková, Zdeněk Kořínek, Milada Kotolanová, Jana Kozlíčková, Jana Lánská, Jan Matula, Lubomír Mazouch, Eva Menoušková, Miluše Mrlinová, Jiří Pavézka, Irena Šimoníková, Antonín Šlapal, Božena Tůmová, Vladimír Vágner, Miroslav Vitásek, Jiřina Vránová, Zdeněk Závodský, Marie Žďárská, Milan Žižlavský
1967 3. D večerní
Třídní profesor: Ladislav Hnízdil
Ladislav Bajer, Oldřich Berka, Milena Čermáková, Jiřina Gabrielová, Stanislav Láníček, Bohumil Maláč, Zdeněk Novák, Jan Ostrovský, Zdeněk Protiva, Milan Rudolf, Jana Rudolfová, Dana Sigmundová, Anna Szabová, Luděk Vrána, Květuše Vymazalová

1968 3. A
Třídní profesor: Růžena Dvořáková
Danuše Bártová, Jana Bártová, Libuše Doláková, Drahomíra Friedlová, Hana Havlíková, Karla Kalvasová, Anna Kocmanová, Drahomíra Kočendová, Anežka Machálková, Anna Machálková, Jana Marholdová, Františka Nováková, Anna Ondříková, Jitřenka Pokorná, Anna Rendeková, Antonín Rozkopal, Vlasta Seménková, Ludmila Sobolová, Svatava Střelcová, Eva Svobodová, Anežka Šafránková, Jana Šimečková, Božena Tichá, Růžena Vránová, Milan Žálik, Růžena Ždímalová, Viktor Židlík, Jana Žilková
1968 3. B
Třídní profesor: Miloslav Pacola
Hana Baštová, Radoslav Beyer, Jan Burian, Věra Cikánková, Karel Čáp, Otakar Fojt, Jan Hlaváček, Jiří Hora, Jiří Horák, Jan Hudek, Zdeněk Klečka, Karel Kořínek, Hana Lahodná, Karel Lefner, Zdeněk Mařík, Eduard Matyáš, Jiří Michálek, František Navrátil, Ludmila Novotná, Iveta Paťavová, Vladimír Pavlík, Věra Pokorná, Věra Pospíšilová, Jaroslava Saibertová, Pavel Sokola, Helena Švelanová, Jaroslava Váhalová, Václav Vybíhal, Dušan Wasserburger, Blanka Záleská, Vilma Zavadilová, Jaroslav Zbytek


1969 3. A
Třídní profesor: Mojmír Merlíček
Anna Antonovičová, Hugo Beyer, Alena Cigánková, Alena Červinková, Zdena Červinková, Jana Gecová, Jana Hanáková, Olga Hanáková, Marie Hrubá, Jiřina Kazdová, Radovíra Klementová, Vlastimila Kopřivová, Miroslava Králíčková, Eva Krejčí, Božena Kučerová, Alena Lípová, Alexandra Lo Jacono, Vladimíra Machalová, Ludmila Novoměstská, Silva Olbrichtoová, Anna Olšová, Marie Puklová, Svatava Rýznerová, Božena Spáčilová, Vlasta Šebelová, Eva Šípková, Marie Škorpíková, Helena Tutterová, Eva Újezdská, Alena Večeřová, Jana Vítová, Marie Vondrková
1969 3. B
Třídní profesor: Štěpánka Galgoczyová
Miroslav Boušek, Otakar Čabla, Tomáš Fischer, Jiřina Friessová, Marie Fronková, Jarmila Götzová, Karel Habala, Danuše Hájková, Karel Hála, Dagmar Hlaváčková, Vojtěch Hroza, Jitka Hrozová, Vlasta Jirková, Jan Kamínek, Dagmar Krátká, Jindřich Kremz, Libuše Lefnerová, Miroslav Maliha, Anna Mírná, František Němeček, Vilém Nevyjel, Jarmila Novotná, Jiří Pospíšil, Alena Přikrylová, Karel Sigmund, Vlastimil Slezáček, Pavel Suchý, Ilja Sušánka, Helena Šinkyříková, Jiří Štoudek, Milan Tučapský, Oldřich Urban, Bohumil Vlach, Antonín Vystavil, František Zelinka

1970 3. A
Třídní profesor: Josef Fojtík
Ludmila Absolonová, Ladislav Cenek, Josef Fojtík, Ludmila Hanáková, Soňa Hudcová, Marie Kachlíková, Vladivír Kalivoda, Blanka Kašparová, Jiřina Kohoutková, Milan Krejčíř, Marie Krejčířová, Božena Kumrová, Terezie Machačová, Miroslava Marková, Anna Matulová, Jiří Mlejnek, Jitka Navrátilová, Marcela Novotná, Olga Pavézková, Hana Růžičková, Jaroslava Rýpalová, Radomír Schoř, Vlasta Spáčilová, Dobromila Suchá, Ludmila Šichtařová, Alois Špičák, Marie Tesáčková, Lubomír Útrata, Pavla Vránová, Eva Zástřešková, Jana Zhánělová, Jaroslava Žilková
1970 3. B
Třídní profesor: Jitka Lonová
Vladimír Bárta, Světla Cimbálková, Alena Čechová, Ladislav Drkal, Jaroslav Fiala, Karel Hála, Karel Hanák, Hana Hrazdílková, Jitka Chybová, Zdeněk Jandl, Jaroslav Kočíř, Irena Koudelková, Milan Kučera, Oldřich Kulhánek, Věra Láníčková, Stanislav Lánský, Jiří Němeček, Jan Pohaněl, Miroslav Rys, Jarmola Řičánková, Milan Sehnal, Pavel Seménka, Jiří Suchánek, Jana Ševčíková, Svatava Štěrbová, Vlasta Štěrbová, Jiří Štukavec, Josef Tesař, Jan Tesařík, Dušan Újezdský, Bohumír Valenta, Vojtěch Valouch, Vlastimil Walter, Miroslav Zavadil
1970 3. C večerní
Třídní profesor: Ladislav Hnízdil
Pavel Bajer, Jan Cupák, Karel Dočkal, Marie Dvořáčková, Petr Dvořák, Miroslav Mazal, Marie Měsíčková, Věra Orlová, Miloš Raška, Ludmila Rybníkářová, Jiří Špunda, Milan Vávrů


1972 4. A
Třídní profesor: Miloslav Pacola
Vlasta Bilčíková, Alena Blechová, Evžen Drbal, Marie Fialová, Libuše Francová, Oldřich Holásek, Anna Hrazdilová, Lubomír Hrubý, Vladimíra Chalupová, Emílie Chmelařová, Yvonna Jašková, Oldřiška Knéslová, Hana Kocmanová, Marta Kratochvílová, Alena Kremzová, Jiřina Lefnerová, Marie Machalová, Milan Masařík, František Matula, Věra Michálková, Jana Rašková, Helena Sedláková, Helena Slavíčková, Vladimíra Spiritová, Radmila Stejskalová, Karla Svobodová, Olga Šatná, Jan Šichtař, Božena Tichá, Jana Tofelová, Jarmila Veselá, Jana Vrabcová
1972 4. B
Třídní profesor: Miroslav Poláček
Lubomír Černý, Zdeněk Doupovec, Milada Feilerová, Miroslav Hájek, Antonín Hejkrlík, Jaroslava Chudá, Alena Jirková, Jiří Kapl, Jaroslav Klaška, Naděžda Kristenová, Jaroslava Leflerová, Zdena Lípová, Jaroslava Machálková, Ivan Matucha, Věra Miksová, Lubomír Navrátil, František Pohorecký, Vladimír Pokorný, Ludmila Posoldová, Anna Pšenčíková, Ludmila Setínková, Jarmila Schejbalová, Drahomíra Sigmundová, Alois Spáčil, Věra Stárková, Marie Stuchlíková, Jaromír Ševčík, Jaroslav Tesařík, Libuše Tesaříková, Miroslava Tesaříková, Eva Trbolová Svataslava Váhalová

1973 4. A
Třídní profesor: Růžena Dvořáková
Miluše Adámková, Jarmila Cvilinková, Miroslava Dostálová, Alena Havířová, Miloslav Holásek, Jaromíra Hozová, Jana Kartusová, Ludmila Kolenčíková, Magda Kuklínková, Lenka Linhartová, Jana Nečová, Blanka Nováková, Marie Ohnoutková, Zdeněk Skřepek, Danuše Spáčilová, Jan Šafář, Drahomíra Šímová, Oldřich Zajíček, Petr Zapletal
1973 4. B
Třídní profesor: Josef Adámek
Jarmila Bartůšková, František Cenek, Věra Čučková, Marie Florianová, Václav Hanák, Jan Hoch, Josef Holoubek, Miroslav Hůlka, Ladislav Jedlička, Milada Jeřábková, Lubomír Klimeš, Alois Kocman, Vilemína Koreňová, Karel Kotrba, Milan Kříž, Anežka Malá, Pavel Matula, Lubomír Mořkovský, Alena Pavésková, Josef Račický, Eliška Rozčínská, Dana Říhová, Miroslav Vecheta, Antonín Vlach
1973 4. C
Třídní profesor: Dagmar Škodíková
Jiří Bárta, Ivana Bílková, František Buček, Věra Černá, Irena Červinková, Václav Doupovec, Josef Hanák, Marie Havlíčková, Alena Hofírková, Svatava Holásková, Světlana Jarmová, Hana Kaháčková, Hana Konečná, Drahomíra Kučerová, Jiřina Lukschová, Marie Machalová, Jana Neužilová, Marie Nováková, Ludmila Pavésková, Alena Pitronová, Marie Pitronová, Jaroslava Podmelová, Ivona Podmolíková, Irena Rozsypalová, František Střeštík, Věra Stuchlíková, Marie Tesáková, Emilie Vaňková


1974 4. A
Třídní profesor: Tomáš Tománek
Jiří Boudný, Antonie Červinková, Pavel Fiala, Iva Haringová, Jarmila Havlíčková, Růžena Hebronová, Šárka Hrazdírová, Jana Hrbáčková, Jana Klimešová, Jan Kmenta, Miloš Kočí, Marie Křenová, Marcela Láníčková, Věra Mikulicová, Václav Novotný, Růžena Pištěláková, Zdeněk Pouchlý, Zlatuše Procházková, Miloslava Schonsgiblová, Zdenka Stehlíková, Eva Stýskalíková, Ludmila Tvarógová, Marie Vágnerová, Jitka Vardanová, Blanka Žilková
1974 4. B
Třídní profesor: Bořek Moučka
Zdeněk Andrla, Jarmila Bádalová, Svatopluk Bělohoubek, Václava Burianová, Jan Cenek, Milan Čermák, Stanislav Florián, Danuše Hájková, František Holík, Josef Hrubý, Zdena Chalupová, Marie Knappová, Miroslava Kopečková, Zdeňka Lefnerová, Jiří Lekavý, Lubomír Minařík, Pavel Minařík, Jarmila Müllerová, Ivan Musil, Ivan Novotný, Dana Pospíšilová, Ladislav Procházka, František Rotrekl, Zdeněk Řičánek, Jaromír Sedláček, Alena Sehnalová, Elena Spáčilová, Jana Šilhánková, Marta Šmedková, Hana Trbolová, Josef Tvrdý, Jaroslav Vymazal
1974 4. C
Třídní profesor: Miroslav Poláček
Marie Bártová, Alena Bednářová, Josef Bořek, Milada Dragová, Dagmar Folwarczná, Jan Formánek, Jitka Handlířová, Ludmila Huťková, Dana Jelínková, Irena Kožoušková, Olga Kratochvílová, Jaroslava Mácová, Jan Marek, Jana Ondrová, Pavel Parimucha, Jiří Pavlík, Bohuslava Pěnčíková, Zdeňka Petříková, Hynek Pokluda, Brigita Pýrková, Miloslava Rozkydalová, Marie Sadloňová, Miroslava Srnová, Miroslava Šilerová, Hynek Šmerda, Jitka Taušová, Naděžda Trávníčková, Alena Viktorinová, Ludmila Zalabová, Vladimír Zelníček

1975 4. A
Třídní profesor: Dagmar Škodíková
Jarmila Ambrožová, Zdeňka Bartoňová, Hana Černá, Josef Dostál, Bohumíra Halová, Irena Hložková, Jaroslava Hortvíková, Lenka Chaloupková, Marie Chmelařová, Jarmila Kachlíková, Marie Kachlíková, Zdenka Kousková, Jaroslava Krahulová, Věra Marková, Antonín Mrskoš, Jana Odrazilová, Jana Ondrušová, Eva Petrujová, Zdeňka Rotreklová, Růžena Rudolfová, Dana Skládanková, Ludmila Smejkalová, Zdeňka Svobodová, Jana Šedivá, Eva Ševčíková, Anna Tomanová, Anna Vaďurová, Lenka Velnerová, Jana Vlachová
1975 4. B
Třídní profesor: Mojmír Merlíček
Ladislav Bartoš, Eva Boubínová, Alena Burešová, Miroslav Cigánek, Radomil Cichra, Vratislav Čabla, Vlastimil Červinka, Jarmila Dvořanová, Miroslav Gardavský, Marcel Gregorovič, Alena Hrazdílková, Miroslav Knesl, Jan Kovařík, Petr Krátký, Jitka Kratochvílová, Eva Kubíčková, Miluše Masaříková, Lubomír Mazálek, Eva Netopilová, Ludmila Odrazilová, Jaroslav Ošanec, Josef Petr, Pavel Podmela, Eva Pospíšilová, Jiřina Pšenčíková, Jarmila Růžičková, Jindra Svobodová, Jaroslav Syřiště, Vratislava Šípková, Ivo Šíra, Helena Veselá, Jarmila Zapletalová, Vratislav Zourek


1976 4. A
Třídní profesor: Dagmar Škodíková
Zdeňka Andrlová, Hana Budíková, Mirka Burianová, Vilma Divišová, Eva Dvořáčková, Miroslava Dvořáková, Přemysl Fiala, Miloslava Gahurová, Marie Hanáková, Emilie Horáčková, Marie Koplíková, Věra Kovaříková, Lenka Kůrová, Ivana Laichmanová, Jan Levíček, Hana Macálková, Emilie Mačičáková, Světla Ondrušová, Vlasta Ošancová, Hana Pavlíková, Sandra Procházková, Dana Ragasová, Karel Rybnikář, Alena Skřivánková, Marie Svobodová, Alena Sýkorová, Emilie Špičáková, Alois Vaňáček, Dagmar Vlčková, Rudolf Zbožínek
1976 4. B
Třídní profesor: Miroslav Poláček
Pavel Bělohoubek, Eva Čechová, Oldřich Divácký, Marie Dundálková, Ludmila Handlířová, Milada Havlíčková, Antonín Horák, Vlastislav Jelínek, Jarmila Jenyšová, Dalibor Ježorek, Hana Kachlíková, Bronislava Kamenická, František Klaška, Zdeněk Koudelka, Pavel Krátký, Hana Macků, Miloslav Machálek, Kamil Mrázek, Zdeněk Neužil, Jana Nezvalová, Zdeněk Nohel, Josef Novotný, Svatava Pokorná, Jana Rivolová, Rostislav Šedivý, Naděžda Šůstková, Vlasta Tichá, Blanka Tlachová, Marie Trbolová, Jitka Vymazalová

1977 4. A
Třídní profesor: Růžena Dvořáková
Jana Černá, Dana Dědáková, Helena Doupovcová, Alena Dvořáková, Danuše Freyová, Zuzana Goliášová, Dagmar Hanousková, Milada Hartová, Ivan Hlásenský, Marcela Holubová, Jiřina Hromádková, Ivana Jeřábková, Marcela Knížková, Anežka Kryštofová, Břetislav Kuchyňka, Jana Kvapilová, Pavel Matula, Jana Mistríková, Anežka Možná, Hana Musilová, Věra Olšarová, Libor Poláček, Věra Rysová, Alena Skalická, Anna Šikulová, Dana Šimperová, Jitka Škrabalová, Dagmar Vrbová, Hana Wolfová
1977 4. B
Třídní profesor: Miroslav Poláček
Ivanka Bartesková, Petr Hložek, Olga Hložková, František Hoffmann, Lenka Hrdová, Marie Chalabalová, Stanislav Chudáček, Jindřiška Jadrná, Anna Joanovičová, Miroslav Kellner, Jiřina Kopřivová, Ivan Koudelka, Hana Krbková, Bronislava Krejčí, Ctibor Mazal, Jarmila Nahodilová, Milan Nezdařil, Helena Olejníková, Jindřich Ošťádal, Emilie Plíšková, Miroslav Procházka, Pavel Pukl, Jaroslav Sedláček, Václav Sedláček, Tamara Sedláčková, Jan Štěrba, Ludmila Vašíková, Marie Veselá, Jaroslav Vorel, Vladimír Zbožínek, Karla Zemanová, Václav Zourek


1978 4. A
Třídní profesor: Bořek Moučka
Aranka Borovičková, Bronislava Crlíková, Bronislava Fiamoli, Jana Gecová, Dagmar Gregorová, Iva Hájková, Saša Hrabal, Eva Kosová, Marie Kostihová, Jana Kotíková, Miroslava Krivaničová, Eliška Kubíčková, Jiřina Kunzeová, Jana Kvasničková, Eva Malenovská, Hana Pilátová, Blažena Plchotová, Věra Rozsypalová, Alena Slezáčková, Hana Soustružníková, Slavomíra Syřišťová, Anna Šustáčková, Svatopluk Tesáček, Zdeněk Zajíček
1978 4. B
Třídní profesor: Tomáš Tománek
Jindřich Bucal, Lubomír Burda, Petr Cenek, Jan Cigánek, Ludmila Cigánková, Jana Drlíková, Zdeněk Galuška, Marie Gottwaldová, Aleš Hájek, Zdeněk Hladil, Vlastimil Horák, Josef Hrozek, Libuše Kotolanová, Eva Koukalová, Jiří Křivánek, Dana Lokajová, Vlastimil Marada, Dana Müllerová, Jana Nekudová, Hana Neumanová, Miloslava Odrazilová, Zdeněk Plhal, Miluše Potěšilová, Dušan Pukl, Jan Salát, Jarmila Štěrbová, Vítězslav Tichý, Jiří Váhala, Jana Volná

1979 4. A
Třídní profesor: Mojmír Merlíček
Iva Bébarová, Jaromír Břoušek, Dana Dobešová, Jaroslav Hála, Renata Hodinová, Dobromila Honková, Helena Kružíková, Bronislava Kupčíková, Darina Majerová, Marie Marková, Jaroslav Mlčoch, Eva Mlejnková, Marie Patíková, Jitka Polesová, Marie Rokosová, Svatava Říhová, Dana Skoupá, Irena Smékalová, Iva Tomancová, Hana Vinklárková, Ivana Zabloudilová, Jitka Zimolová, Věra Zourková
1979 4. B
Třídní profesor: Vlasta Kotyzová
Jitka Ambrožová, Hana Bárková, Miroslav Doupovec, Oldřich Goliáš, Marie Hanáková, Eva Hoffmannová, Ladislava Hoňková, Jaroslav Hujňák, Miroslav Charvát, Jana Chmelařová, Ludmila Chudáčková, Václav Kachlík, Zdeněk Kalina, Václav Klement, Eva Kohoutková, Josef Kolofík, Jitka Kovaříková, Pavel Králíček, Rudolf Kučera, Hana Kulhánková, Libor Lábr, Světlana Mlčoušková, Zdenka Navrátilová, Olga Nejezchlebová, Irena Nováková, Ivan Novotný, Milan Pejčoch, Lubomír Rotrekl, Taťána Sedláčková, Ivan Sekanina, Petr Vaďura, Miloslava Vašíková, Vlastimil Žampach


1980 4. A
Třídní profesor: Marta Kuchtová
Dagmar Andersová, Hana Andrlová, Eva Bednářová, Miroslav Bílek, Jan Burian, Luděk Hnízdil, Ivanka Chmelařová, Zbyněk Chour, Danuše Chovancová, Simona Kmošková, Antonín Kotrba, Vladimíra Kreizlová, Hana Kristýnová, Pavlína Kubíčková, Jana Kuchyňková, Leona Laštůvková, Jitka Lorenzová, Libor Merlíček, Pavel Navrátil, Alena Novotná, Vladimír Pokluda, Jiří Poláček, Ladislav Pospíšil, Jana Praženková, Zdenka Skřivánková, Miroslava Slámová, Jana Soldánová, Jindřiška Šoupalová, Irena Švancarová, Mojmír Tichý, Lenka Vaďurová, Dana Viktorinová, Dalibor Vrba
1980 4. B
Třídní profesor: Štěpánka Poláčková
Marie Bandouchová, Marta Boháčková, Pavel Buchta, Katarína Červinková, Stanislav Drbal, Miluše Fialová, Lenka Floriánová, Antonín Galis, Radoslav Helán, Eva Heverová, Dagmar Hrbáčková, Jiří Jelen, Vladimír Kilián, Jana Konečná, Ivana Krbková, Jiří Kučírka, Hana Levíčková, Blanka Lukešová, Radim Marada, Dana Ondrová, Svatava Pospíšilová, Bedřiška Potěšilová, Ludmila Růžičková, Eliška Rysová, Tamara Ryšánková, Anežka Schwoiserová, Josef Vitoul, Bronislava Vykydalová, Hana Zabloudilová, Bohdana Zbytková, Milada Zelinková